Tibet 2012 – Nederlands

ADOPTIE OP AFSTAND

Dit jaar zijn er twintig dorpen in het district van Dakshu Shang – op een hoogte van 4000 meter op de Tibetaanse hoogvlakte van Centraal Tibet in de provincie Shigatse – ondersteund, plus nog eens twee dorpen in een naburig district. De economische omstandigheden zijn meestal alleen gebaseerd op de magere oogst van de (berg)landbouw en een paar stuks vee. Deze oogsten zijn vaak niet eens voldoende om in de eerste levensbehoeften van een gezin te voorzien. De hulp van 2012 kon pas in februari – maart 2013 gegeven worden en werd onder de ongeveer 2000 kinderen in de dorpen verdeeld. Dit wordt zo gedaan om leed binnen deze kleine gemeenschappen waar iedereen elkaar kent te vermijden.
De gezinnen en kinderen werden van dorp tot dorp opgeroepen: een moment van grote vreugde en verwachting voor iedereen.
De geadopteerde kinderen werden gefotografeerd en brieven en foto’s van hun sponsors werden aangereikt. Voor het grootste deel zijn dit Italianen, maar ook Grieken, Engelsen, Duitsers, Nederlanders, Zwitsers, Spanjaarden en Amerikanen. Zelfs kinderen die nog niet op een lijst staan, werden gefotografeerd: geen familie wil dit kostbare moment van aandacht verloren laten gaan en dit alles met de hoop op een toekomst voor hun kinderen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
SCHOLEN

In het district van Dakshu Shang zijn er nu een paar basisscholen. De belangrijkste school is die in het dorp Nye, waar onderwijs geboden wordt van de eerste tot en met de zesde klas. De foto’s die jullie op de website kunnen zien zijn in deze school genomen. De school is de thuisbasis van ongeveer 500 kinderen. Voor het grootste deel overnachten de kinderen hier ook omdat het voor hen onmogelijk is om dagelijks van hun dorp naar de school te reizen. Sinds jaren is deze school opgenomen in ons hulpprogramma. Ook dit jaar werd er voor alle kinderen in het district gezorgd voor al het schoolmateriaal, nodig voor een schooljaar, nieuwe schoolkleren, windjacks en gevoerde broeken.
De kinderen worden ondergebracht in kamers met acht bedden en ze krijgen drie maaltijden per dag. In de ochtend hebben ze les, na de lunchpauze hebben ze weer les of kunnen ze huiswerk maken. In het warmere seizoen hebben ze, zodra hun huiswerk klaar is, tijd om te spelen in de tuin of op de binnenplaats van de school.
Zonder de hulp van Help in Action zou het voor de gezinnen in deze regio onmogelijk zijn om de opvoeding/opleiding van hun kinderen te bekostigen. Daarbij zouden ze anders ook de hulp van hun kinderen thuis en op de velden niet kunnen missen.
Met de aanwezigheid van scholen in de dorpen en de economische hulp is er heel veel veranderd in het dorpsleven. Het percentage kinderen dat de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen is enorm gegroeid en blijft groeien. Veel kinderen volgen nu het voortgezet onderwijs en sommige gaan zelfs naar de universiteit. Dit was 14 jaar geleden toen de Association met haar activiteiten begon, ondenkbaar. Maar heel weinig ouders konden lezen en schrijven.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
BOMEN

De bebossing van gebieden die zijn opgenomen in ons hulpprogramma blijft in 2012 belangrijk werk. Duizenden bomen zijn al in deze regio geplant. En dat is nodig, omdat het gebied bijna geen vegetatie had, die de dorpen beschermt tegen aardverschuivingen, erosie van de droge grond, de sterke wind, de verblindende zon en het stof van het plateau.
Zodra de bomen geplant zijn, worden ze verzorgd middels het voortdurende en kostbare irrigatiewerk dat ervoor zorgt dat ze kunnen groeien. Er zijn nog veel meer bomen nodig en donaties zijn zeer welkom. Je kunt een donatie van slechts € 10 doen in jouw eigen naam of gewijd aan een geliefde, iemand in een slechte gezondheid of iemand in bijzonder moeilijke omstandigheden.
Dit jaar heeft het bedrijf Cresco Spa een boom gedoneerd voor elke verkochte doos ijs. De klanten konden op kaarten hun toewijding schrijven en die kaarten werden op een van de nieuw geplante bomen geplaatst: een heel effectief idee en een originele manier om hun activiteiten tav hulpverlening, het ondersteunen van een zeer goed doel, te promoten.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
KLOOSTERS

De Hulp van de Association bereikt een aantal kleine kloosters in Centraal Tibet, die volledig afhankelijk zijn van offergaven. De donaties zijn nodig om in de basisbehoeften van deze kleine gemeenschappen te voorzien – voedsel , schoenen , medicijnen , brandstof , dekens, reparaties en dergelijke – waarbij de monniken hun tijd verdelen tussen handenarbeid en gebed.
In 2012 werd de belangrijke bouw van een aantal kamers voor de monniken van het Nimo Gyalchen Klooster voltooid. Het is een klein klooster gelegen in de bergen tussen de steden Lhasa en Shigatse. Nimo Gyalchen heeft een groeiend aantal monniken die allemaal bij elkaar werden ondergebracht in een vleugel van het oude gebouwtje. Een steeds kleinere en ongezonde omgeving.
De nieuwe kamers – zie de foto’s op de website – liggen net buiten het klooster. Ze zijn van steen en zo geplaatst dat ze zoveel mogelijk zonlicht ontvangen. Dat is vooral tijdens de lange wintermaanden belangrijk, daar de monniken geen verwarming hebben. Het is erg jammer dat Enrica en Sharon ook in de zomer van 2013 zelf niet naar Tibet konden gaan, maar Wangchuk zei hen dat de families, de monniken, de onderwijzers en gemeentelijke bestuurders hem altijd vragen om onze organisatie berichten te sturen en heel hartelijk te bedanken. Zij hebben de hulp hard nodig en waarderen zeer alles wat we voor hen doen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Dit vind je misschien ook leuk...