Verslag over onze missie 2019

Engels PDF

Engels PDF

ACTIVITEITEN 2019

MILIEUPROJECTEN

Waterproject
Het dorp Chapakhori

Het doel van het project is the Sustainable Development Goal van de VN, SDG-artikel nr. 6 “Zorgen voor water en sanitaire voorzieningen voor iedereen gelet op een duurzame wereld”. Bij dit waterproject in het dorp Chapakhori in de Bagmati, dit is de regio ten zuidoosten van Kathmandu, gaat het om het aanleggen van een systeem dat water revitaliseert, verzamelt, opslaat en transporteert vanuit een bron naar het dorp.

De bevolking van dit dorp leeft momenteel zonder waterbronnen die nodig en bruikbaar zijn voor menselijke consumptie evenals voor sanitair, hygiëne en water voor de dieren. Het gebruikelijke tekort aan water in dit gebied is in 2015 door de aardbeving zelfs nog verslechterd. Door de aardbeving verschoof de ondergrond waardoor de dorpsbronnen droog vielen.

Momenteel wonen er 400 gezinnen in het dorp Chapakhori, dat op de top van een steile heuvel ligt. Elke dag, en soms zelfs meerdere keren per dag moeten de dorpsbewoners met zware tanks op hun schouders een lange weg omlaag en omhoog afleggen door een gevaarlijk steil dal om bij een bescheiden waterbron onderaan de heuvel te komen.

Toen de planning van het project afgerond was, is eind april 2019 de eerste fase van de werkzaamheden ingegaan.

Na het handmatig vervoeren van de noodzakelijke boorapparatuur naar de locatie (niet bereikbaar via de weg) werden 5 sub-horizontale boorgaten geboord in de glooiende heuvels, waar het dorp bovenop ligt.
Onder de supervisie van de Italiaanse ingenieur en geoloog, verantwoordelijk voor de planning van het project, en met de ondersteuning van de plaatselijke Help in Action vertegenwoordiger werd er uiteindelijk water gevonden uit het vierde boorgat.

Om ervoor te zorgen dat er niets van het kostbare water verloren zou gaan werden er twee 500 liter tanks neergezet om het water te verzamelen.

De tweede fase van het project, een pompsysteem installeren om het water te transporteren naar de belangrijkste punten in het dorp, zal in 2020 worden uitgevoerd.

Mede gefinancierd door de Italiaanse Boeddhistische Unie


ONDERWIJS

Gangchen Samling School

Opnieuw is het aantal leerlingen dat zich heeft laten inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 toegenomen. Het aantal studenten is nu iets meer dan 600, maar het nieuwe schoolgebouw, dat vorig jaar werd ingehuldigd en dat ruimte biedt aan nieuwe klaslokalen en andere voorzieningen, kan tot 700 studenten opvangen. De klassen gaan van de kleuterschool tot klas 10 en er zijn ongeveer evenveel meisjes als jongens. De meeste kinderen op deze school komen uit zeer arme gezinnen en wonen in de buitenwijken van Kathmandu: na rente, voedsel en andere basisvoorzieningen betaald te hebben, kunnen deze gezinnen vaak geen schoolgeld meer betalen. Ze zijn – alleen dankzij ons sponsorprogramma- in staat onderwijs te volgen. De hoogstaande kwaliteit van het onderwijs op deze school valt af te lezen aan de SEE eindexamen resultaten (overheidsexamens van de middelbare school) en is een van de redenen waarom veel arme gezinnen uit de omgeving een verzoek indienen om hun kinderen toe te laten.

Dit jaar is het gelukt om het renovatie- en uitbreidingsproject van de school, door de installatie van zonnepanelen op het dak, dankzij het 5 maal 1000 programma, te voltooien. Daardoor nemen ook de lopende dagelijkse kosten van de school af en is er een continue toevoer van schone energie.

De laatste jaren wordt Kathmandu in toenemende mate verontreinigd en de toevoer van elektriciteit is duur vergeleken bij de levensstandaard van de bevolking.

Vanwege het grote therapeutische effect zijn er na de aardbeving van 2015 op school steeds meer dans- en muzieklessen gegeven.

Deze muziek- en danslessen zijn ook in het schooljaar 2019/2020 aangeboden. Er zijn twee verschillende muziekklassen, een voor de traditionele muziek – de fanfare, en een voor de meer hedendaagse muziek, voor wie wil zingen, gitaar, keyboard of drums wil leren spelen.


ONDERWIJS VOOR ALLEN

Distributie van schoolmateriaal

Elk jaar verdeelt de Stichting schoolspullen onder veel kinderen die op de dorpsscholen in de gebieden Shankharapur en Rasuwa onderwijs volgen.

De enige bron van inkomsten in deze dorpen zijn de landbouwopbrengsten waardoor de meeste gezinnen niet of nauwelijks inkomen genereren en dat betekent absoluut geen geld voor schoolspullen. Het schenken van deze benodigdheden stimuleert deze gezinnen hun kinderen, en vooral ook de meisjes, naar school te sturen. Elk kind ontving oefenboeken, pennen, potloden, inkt, gummen, puntenslijpers, kleurpotloden, boekomslagen en meetkundige sets voor de oudere leerlingen.

Opnieuw werden ook weer de kinderen die in het Jorpati weeshuis wonen door ons distributieprogramma van schoolspullen voorzien evenals de kinderen van de kleine woongroep van de Hope Foundation en de jonge monniken van het Sed Gyued Klooster.

Aan elke schoolinstantie werden kantoorbenodigdheden en educatieve bordspelen geschonken.

Financiële ondersteuning van de Shree Jana Bhuwana school

Ook dit jaar werd door de Stichting financiële ondersteuning gegeven om de jaarlijkse lopende kosten van de Shree Jana Bhuwana lagere School in het dorp Shikharpur te dekken.


VOORGEZET ONDERWIJS

In 2019 konden dankzij de vrijgevigheid van de donateurs 69 studenten aan een vervolgopleiding (hoger onderwijs, universiteit of beroepsopleiding) in Nepal deelnemen.

De meest gewilde vakgebieden zijn: hotelmanagement, handelswetenschappen, boekhouding, onderwijs en maatschappelijk werk.

Het toetreden tot de geschoolde arbeidsmarkt wordt in Nepal in toenemende mate bemoeilijkt doordat de werkgevers een hoger opleidingsniveau van hun sollicitanten vragen, dat ze in elk geval hun opleiding t/m klas 12 succesvol doorlopen hebben.

Het is in de praktijk erg duur om dit niveau van onderwijs te bereiken, en deze kosten kunnen deze arme gezinnen onmogelijk opbrengen.

Dit jaar behaalde Kabita, van het Jorpati Weeshuis en een ex-leerling van de Gangchen School, die dankzij de hulp van ons sponsorprogramma studeerde, een gekwalificeerd verpleegkundige diploma. Naast het werken in een lokaal ziekenhuis, neemt Kabita nu ook meer verantwoordelijkheid op zich in het weeshuis waar ze opgroeide.

Bijay, een andere student die we ondersteunen, zit in het laatste jaar van zijn opleiding. Naast zijn studie werkt hij nu ook als onderwijzer op de plaatselijke school en is hij in staat zijn moeder bij te staan met een geregeld inkomen waardoor zij de schoolkosten van zijn jongere broer kan betalen.


HULP VOOR DE DORPSGEMEENSCHAPPEN

In 2019 heeft onze hulp de Manhottari regio bereikt. Dit gebied in Zuid Nepal werd het afgelopen jaar door hevige overstromingen geteisterd, die de schaarse bezittingen van de families wegspoelden. Tegenwoordig verkeert het gebied in een toestand van absolute armoede en is nog steeds zonder hulp. Veel mensen wonen in geïmproviseerde hutten, zonder meubels. In deze dorpen wonen mensen uit de laagste sociale kaste, dat reikt aan de grens van enige vorm van menselijkheid.

In Kathmandu zijn er in het Gangchen Drupkhang vakopleidingscentrum met de hand 2000 grote quilt dekens gemaakt. Vervolgens stonden de monniken en vrijwilligers van de Drupkhang voor de moeilijke reis om deze mensen te bereiken.

Met de hulp van de lokale bestuurders werden de goederen zoveel mogelijk eerlijk verdeeld. De dikke dekens die ook dienst kunnen doen als matrassen, werden met grote blijdschap ontvangen door de mensen die nu nog op de kale aarde of op houten planken sliepen zonder bescherming tegen de kou en slecht weer.

Dit project werd met een deel van de opbrengst van het 5×1000 programma uit 2018 gefinancierd.

Het dorp Tatopani ligt in een afgelegen gebied aan de voorlopers van het Himalaya gebergte. De magere inkomsten van de bewoners komen uit een bron met thermal healing water, die bezocht wordt door de plaatselijke Nepalezen of door voorbij trekkende reizigers. En ze krijgen wat inkomsten door eenvoudige gasthuizen en theewinkeltjes te beheren.  Ongelukkigerwijs heeft de aardbeving in 2015 de ondergrond beschadigd en de waterbron is opgedroogd. De situatie in het dorp is nu dramatisch. Veel mensen hebben noodgedwongen het dorp verlaten op zoek naar werk in de steden en degenen die achterbleven hebben hun middelen van bestaan verloren. Vooral de oudere mensen in het dorp leven onder erbarmelijke omstandigheden. We konden aan de ouderen en de armste gezinnen dankzij het Noodfonds hulp bieden in de vorm van schoenen, kleding, voedsel en schoolspullen voor de jongeren.


HULP VOOR DE KLOOSTERS

Door de donaties die kloosters in Tibet, Nepal en India ontvangen kunnen zij overleven. Velen nemen weeskinderen en kinderen uit zeer arme families op als leerling maar ook ouderen en gehandicapten die geen enkele ondersteuning krijgen. De kloosters zijn altijd een materieel en spiritueel referentiepunt geweest voor de omliggende dorpsgemeenschappen.

De hulp van de Stichting bereikte in 2019 meerdere kloosters, en helpt hen om de belangrijkste kosten te dekken (voeding, dekens, medicijnen, schoenen, kookgerei, leerboeken, onderhoud en wederopbouw van gebouwen) en draagt bij aan het in stand houden van een groots cultureel erfgoed.

Sed Gyued Klooster

Dit jaar werd er binnen dit klooster in Kathmandu officieel een non-profit school geregistreerd volgens de standaardnormen van de Nepalese regering. Voor het eerst hebben de 65 jonge monniken die in het klooster leven zowel hun kloosteropleiding gevolgd als het nationale schoolprogramma, inhoudend Engels, wiskunde, sociale studies, wetenschap etc. De meeste van deze kinderen komen naar het klooster omdat hun families niet in staat zijn voor hen te zorgen. Sommige onder hen werden naar het klooster gebracht nadat zij hun families verloren bij de aardbeving van 2015, of omdat hun families na het verlies van hun huizen en bezittingen niet langer in staat waren te voorzien in hun basisbehoeften.

De Stichting heeft dit klooster gedurende vele jaren gesteund en ook dit jaar heeft zij geholpen om de salarissen van de leerkrachten te betalen en financiële steun geboden om ervoor zorg te dragen dat er de best mogelijke omstandigheden zijn om te kunnen studeren. Ook werden er in 2019 medische voorzieningen en nieuwe gewaden voor de monniken geschonken. Doordat er problemen waren met het drogen van kleding, vooral in het moesson seizoen, droegen de jonge monniken vochtige kleren wat verschillende gezondheidsproblemen veroorzaakte.

NIEUW PROJECT
Twee kloostergebouwen

In 2019 kreeg de Stichting van twee kloosters in Kathmandu het verzoek om te helpen. Deze kloosters bieden een thuis aan vele kinderen zonder familie of die uit gezinnen komen die onder erbarmelijke omstandigheden leven.

In het Sed Gyued Klosster zijn nu 65 jonge monniken en 11 volwassen of oudere monniken; in het Nyanang Phelgyeling Klooster zijn er 56 monniken, waaronder 40 kinderen.

Het is hard nodig dat er in het Sed Gyued nieuwe klaslokalen en slaapkamers voor de jonge monniken komen. Ongelukkigerwijs heeft het Phegyeling, dat 50 jaar geleden gebouwd werd, na de aardbeving in 2015 in het hoofdgebouw, waar de keuken, klaslokalen en slaapzalen zijn, steeds groter wordende scheuren gekregen.

Een project om een nieuw gebouw in elk van de kloosters te realiseren werd gepresenteerd aan het 8×1000-programma van de Italiaanse Boeddhistische Unie; twee architectenkantoren in Kathmandu bereidden de architectonische en structurele projecten voor. Een geologisch bedrijf voerde grondtesten uit om de geschiktheid van de grond te beoordelen waarop de gebouwen zullen komen te staan. Er werd een gebouw van 3 verdiepingen ontworpen voor Sed Gyued, te gebruiken als klaslokalen en slaapzalen voor de monniken. Er zijn 4 verdiepingen gepland voor Phelgyeling, waarbij de begane grond te gebruiken is als keuken en eetzaal, en op de bovenste verdiepingen komen slaapzalen voor de jonge monniken. Het project werd in December 2019 aan UBI gepresenteerd en in Maart 2020 hebben we het goede nieuws ontvangen dat de eerste fase is goedgekeurd.

Mede gefinancierd door de Italiaanse Boeddhistische Unie


GEZONDHEID
NOODFONDS

In 2019 heeft de Stichting opnieuw de gezondheidskliniek in de Mawakanpur regio van Nepal geholpen door het leveren van medicijnen. Deze kliniek biedt eerstelijnsgezondheidszorg aan ongeveer 8.000 dorpelingen. Vooral tijdens het regenseizoen zijn deze mensen afgesneden van andere medische voorzieningen. Het aanzwellen van de rivieren maakt het maandenlang onmogelijk om het gebied over land te bereiken. Een voorraad basismedicijnen werd geleverd inclusief antibiotica, pijnstillers, antiseptica, hoestsiroop, vitamines enz.

Er werd ook een EHBO-doos gegeven aan het Sed Gyued klooster in Kathmandu. Door het nauwe contact onder de 65 zeer jonge levendige jongens, verspreiden huiduitslag, verkoudheid, hoesten enz. zich snel in het klooster. Het klooster ontving dankbaar een voorraad antiseptische crèmes, verband en pleisters, desinfectiemiddelen, hoestsiropen, algemene medicijnen en pijnstillers.

Het Noodfonds

Het noodfonds heeft het ook mogelijk gemaakt om onmiddellijk hulp te bieden aan diegenen die het dit jaar dringend nodig hadden. Het Fonds zorgt voor een veilige slaapplek, voor eten en medische zorg voor kwetsbare mensen zoals ouderen, zieken en gehandicapten.

De meeste mensen die hulp komen vragen ervaren extreme moeilijkheden en hebben onmiddellijk behoefte aan ondersteuning om zo dagelijks te kunnen overleven. Dit jaar hebben we dat bijvoorbeeld kunnen doen voor de 10-jarige Tenzin Dawa uit het dorp Tatopani. Men denkt dat Dawa een hersenbloeding heeft gehad, en de artsen gaven de familie geen hoop op verbetering. Na een lange en intensieve therapie heeft hij langzaam zijn vermogen teruggekregen om te spreken en te bewegen. Nu kan hij weer praten, lopen en lachen!


LGIGPF Help in Action – Afdeling Nederland

Van Nispensingel 81, 8016 MT Zwolle
hia@lgigpf.nl
Facebook: Lama Gangchen Help in Action


Dank u wel allemaal voor uw kostbare steun!