Kloosters

Door de donaties die kloosters in Tibet, Nepal en India ontvangen kunnen zij overleven; velen nemen weeskinderen en kinderen uit zeer arme families op als leerling maar ook ouderen en gehandicapten die geen enkele ondersteuning krijgen.

De hulp bereikt meerdere kloosters, is nodig om in de eerste levensbehoeften te voorzien (voeding, dekens, medicijnen, schoenen, matrassen, huisraad, kookgerei, leerboeken, onderhoudsmaterialen) en draagt bij aan het in stand houden van een groots cultureel erfgoed.

Het is mogelijk een bijdrage te leveren aan het Adoptie op afstand project door een monnik van elke leeftijd te adopteren of een donatie te doen voor de algemene kosten van het klooster.


Boeddhistisch Onderwijs Project voor kinderen in nood in de kloosters van Kathmandu – Nyanang Phelgyeling Klooster
Project “Behoud van onderwijs in een klooster omgeving voor kwetsbare kinderen in economisch zware tijden in het post Covid tijdperk”