Help in Action over ons

Stichting Lama Gangchen Help in Action Onlus

Is een non-profit organisatie opgericht door T.Y.S. Lama Gangchen, een Tibetaanse Lama, die vele jaren in het Westen heeft gewoond en zich onvermoeibaar heeft ingezet om een ​​positieve wederzijdse uitwisseling van kennis en humanitaire hulp tussen Oost en West te bevorderen.
“Kiurok Tsochun”, de Tibetaanse naam die hij oorspronkelijk aan de Association gaf, betekent “hulp voor hen die arm en vergeten zijn”.
De organisatie bestaat en werkt sinds 1992, uitsluitend op vrijwillige basis en werd in 1997 geregistreerd in Italië. In 2019 kreeg het de erkenning als Stichting. De organisatie bevordert humanitaire hulpprojecten ten behoeve van de minst ontwikkelde landen, met name de Himalaya-bevolking.

De Humanitaire Hulporganisatie van Lama Gangchen


De Association is lid van de Lama Gangchen World Peace Foundation, een NGO van de Verenigde Naties in consultatieve status bij ECOSOC.


Lama Gangchen International Global Peace Foundation, Nederland

De Lama Gangchen International Global Peace Foundation (LGIGPF) is door Lama Gangchen Rinpoche opgericht in 1996. Het doel van de Peace Foundation is bijdragen aan innerlijke vrede, wereldvrede en mentale en fysieke gezondheid middels het uitdragen, vertalen, verspreiden en levend houden van het spirituele en culturele erfgoed van Lama Gangchen Rinpoche en het Ngalso Westers Boeddhisme, de NgalSo Ganden Nyengyu lineage.
LGIGPF is door de fiscus aangewezen als een artikel 24 Vereniging die werkt voor het Algemeen Nut. Alle donatiegelden, gestort op de rekening van LGIGPF en LGIGPF – Help in Action, mogen in mindering gebracht worden als giften bij de aangifte inkomstenbelasting.

LGIGPF – Help in Action Nederland

Eertijds heeft Lama Gangchen de LGIGPF verzocht om een Lama Gangchen Kiurok Tsochun – Help in Action afdeling in Nederland op te zetten in het kader van humanitaire hulpprojecten ten behoeve van de door armoede getroffen dorpen in het Himalaya gebied. Help in Action Nederland is een ANBI en wordt door vrijwilligers – het HIA team- gerund. LGKT-Help in Action Nederland heeft inmiddels de naam LGIGPF –Help in Action Nederland gekregen.
LGIGPF – Help in Action Nederland maakt deel uit van de LGIGPF en werkt nauw samen met de Moederorganisatie, Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus, in Italië. De Nederlandse LGIGPF – Help in Action vrijwilligers brengen Help in Action onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek en verwerken de persoonsgevens van diegene die een kind, een bejaarde, een zieke, een minder valide of een monnik financieel wil ondersteunen. Zij stellen de Moederorganisatie in Italië op de hoogte van de keuze, sturen de daarbij behorende donatie door en onderhouden de contacten met beide partijen. Daarnaast trachten zij actief sponsoren te vinden voor de Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus, humanitaire hulpprojecten in Nepal.
In het kort: de Help in Action Moederorganisatie in Italië wordt o.a. in alle wervende activiteiten direct en indirect ondersteund door de vrijwilligers van LGIGPF – Help in Action Nederland. Deze maakt de gestorte bedragen over aan de Help in Action Moederorganisatie, Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus, in Italië.


LOPENDE PROJECTEN

Lopende projecten, vooral ten behoeve van de Himalaya-bevolking en hun cultuur, hebben betrekking op: onderwijs en beroepsopleidingen; gezondheid; hulp voor dorpsgemeenschappen; watervoorziening en milieu; hulp bij noodgevallen; steun voor Tibetaanse kloosters; behoud van traditionele kunsten en medische culturen; adopties op afstand.

HET ADOPTIE OP AFSTAND PROJECT

is actief in Nepal en in verschillende Tibetaanse kloosters. Het is mogelijk om op afstand een kind te “adopteren”, maar ook een bejaarde, zieke of minder valide persoon, een student in het voortgezet onderwijs, of zelfs een monnik, van elke leeftijd, die woont en studeert in een Tibetaans klooster. Hierdoor ontstaan mooie intermenselijke relaties, waarin beide partijen veel kunnen geven en ontvangen.