Nepal Noodhulp Project – Overleven In Het Covid Tijdperk

Nepal Noodhulp Project – Overleven in het covid tijdperk

Klik op de afbeeldingen voor meer foto’s

De Covid 19 noodsituatie heeft Nepal zwaar getroffen: door de zeer ernstige gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid, is het toch al grote aantal mensen dat niet eens de noodzakelijke basisproducten kan kopen om te overleven alleen maar toegenomen.

Er is geen sociaal vangnet noch zijn er instrumenten voor financiële bijstand in het land, wat leidt tot een situatie van maximale economische nood, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Duizenden families, die de afgelopen decennia naar Kathmandu zijn gekomen op zoek naar werk, gedreven door honger, zijn teruggekeerd naar hun geboortedorpen, maar zelfs daar is de noodsituatie door de opeenvolgende Covid uitbraakgolven er één van overleven. Voor velen is het een wanhopige situatie veroorzaakt door het isolement ten gevolge van de meerdere lockdowns, het gebrek aan economische middelen door het verdwijnen van de kleine boerenhandel naar de steden, kostwinners die hun banen verliezen, nieuwe monden die gevoed moeten worden en de onmogelijkheid om de essentiële producten te kopen waaruit het eenvoudige Nepalese voedingspatroon bestaat. Het project dat in 2021 gepresenteerd en goedgekeurd werd in het kader van het 8 x 1000 programma van de Boeddhistische Unie Italië (UBI) -die voor 70% van de totale kosten bijdraagt- voorziet in de aanschaf in Kathmandu van basis voedingsmiddelen (rijst, meel, linzen, olie en zout) die uitgedeeld zijn aan

A) Een aantal maatschappelijke instellingen in Kathmandu die onderdak of hulp bieden aan kwetsbare mensen:

  • Jorpati Weeshuis, Kathmandu: 40 kinderen en jongeren zonder familie
  • Tehuis voor gehandicapte kinderen, Kathmandu: 50 kinderen en jongeren met een beperking
  • Sed Gyued en Nyanang Phelgyeling klooster, Kathmandu: een thuis voor ongeveer 170 jonge monniken, de meeste van hen zonder familie of familie die niet voor hen kan zorgen
  • Gangchen Drupkhang Centrum aan de rand van Kathmandu: beheerd door een monnik, biedt sinds 2006 opleidingen voor traditionele ambachten uit de Himalaya, verleent ondersteuning en werkgelegenheid voor mensen in nood. Al jarenlang is de Gangchen Drupkhang een baken, een plaats waar hulp wordt geboden aan de meest kwetsbare mensen in de regio (ouderen, gehandicapten, zieken, alleenstaande moeders)
  • Voedselpakketten zijn eveneens uitgedeeld aan honderden gezinnen in nood levend in de buitenwijken van Arubari

B) 12 dorpen, bekend staand als enorm geïsoleerd en waar de behoefte aan noodhulp groot is, in de afgelegen gebieden van de Himalaya regio (Sindhupalchowk, Ramechhap, Nuwakot, Makwanpur, Bhojpur).

De voedingsmiddelen werden per truck naar de dorpen vervoerd over de moeilijk begaanbare Nepalese wegen en de distributie vond plaats tussen het einde van 2021 en het begin van 2022 door vrijwilligers van Gangchen Drupkhang en de monniken van het Sed Guyed, Phelgyeling en Serpom klooster, die eveneens hulp boden bij het identificeren van de regio’s met de grootste nood.

Alle gezinnen in ieder dorp zijn geholpen op basis van de inwonerslijsten die vrijgegeven werden door de dorpshoofden en de meest kwetsbaren zijn ook thuis bezocht: eenzame ouderen, gehandicapten en zieken. Totaal zijn er 8000 mensen geholpen.

De voedseldistributie was, in een periode van grote onzekerheid en angst voor de toekomst, een moment van vreugde voor iedereen. Heel veel dank aan het 8×1000 programma van de Italiaanse Boeddhistische Unie en aan allen die gedoneerd hebben aan het project.

De aanvragen uit de dorpen voor hulp blijven binnenkomen, iedere nieuwe donatie zal ons in staat stellen om ook anderen in nood met voedselhulp te bereiken: DANK AAN ALLEN