Gangchen Samling School KATHMANDU, NEPAL

De school is in 2003 opgericht en biedt opvang en onderwijs – tot klas 10 – aan zo’n 500 kinderen uit de buitenwijken van Kathmandu. Deze kinderen komen uit zeer arme gezinnen die vaak niet in staat zijn te voorzien in hun dagelijks  levensonderhoud, laat staan de kosten van een school kunnen betalen.

De meeste ouders zijn wevers, fabrieksarbeiders, bedelaars, schoonmakers of verrichten zware lichamelijke arbeid aan wegwerkzaamheden of in de bouw. Na het betalen -in de beste gevallen- van de huur van hun eenvoudige bewoning en het kopen van de dagelijkse levensbehoeften houden deze gezinnen meestal niets over om de schoolkosten te betalen.
Ondanks dat veel gezinnen vanwege de schoolkosten in de schulden komen en daardoor grote moeilijkheden ondervinden is er de hoop op een betere toekomst voor hun kinderen dan die van henzelf en is hun grootste droom iemand te vinden die hun kinderen wil sponsoren.

Alle aandacht bij de Gangchen Samling school is gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het scheppen van een veilige leeromgeving voor de leerlingen. In het kinderdagverblijf en de kleuterklasjes wordt de Montessori methode toegepast. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van Taekwondo, dans- en muzieklessen waarvan het aantal is toegenomen om de kinderen te helpen bij het verwerken van de traumatische gevolgen die de aardbeving van 2015 teweeg bracht en die van grote psychische en therapeutische waarde blijken te zijn.
De buitengewone kwaliteit van het onderwijs wordt weerspiegeld in de resultaten van de staatsexamens, aan het eind van de 10de klas, waar bijna alle leerlingen uitzonderlijk hoge kwalificaties behalen.

In 2018 is de renovatie van een nieuw en groter schoolgebouw voltooid.

Er is nu plaats voor 650 tot 700 leerlingen waardoor de school de mogelijkheid heeft te voldoen aan het groeiend aantal verzoeken van talloze gezinnen die hun kinderen willen inschrijven dankzij de buitengewone reputatie van de school en de hoop deel te kunnen nemen aan het Adoptie op afstand project.
In het nieuw opgeleverde gebouw zijn 12 tot 13 leslokalen bijgekomen: techniek en computer ruimten, een muzieklokaal, een speelplaats en een grote ruimte die in de toekomst wordt bestemd voor beroepsopleidingen – waarschijnlijk voor elektriciens en loodgieters, twee – in Nepal -zeer gewenste en nuttige vaardigheden. Sanitaire voorzieningen zijn flink uitgebreid en er is een voorziening van veilig drinkwater. De staf van de school bestaat uit 43 mensen waaronder leraren, administratieve krachten en begeleiders (verzorgers) voor de jongste kinderen.
De meeste leerlingen krijgen hulp vanuit het Adoptie op afstand project dat nu zo’n twintig jaar bestaat. De sponsors krijgen regelmatig schoolrapporten, brieven en foto’s toegezonden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien