Projecten 8 X 1000 Boeddhistische Unie Italië (Unione Buddhista Italiana-UBI)

Stichting Lama Gangchen Help in Action projecten mede gefinancierd door de 8×1000  Boeddhistische Unie Italië (UBI)

VOOR ALLEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET BELASTINGVOORDEEL DOOR 8X1000 VAN HUN INKOMSTEN TE DONEREN AAN DE BOEDDHISTISCHE UNIE ITALIË:

Vanaf 2018 heeft de opbrengst van de 8×1000 fondsen die toegewezen zijn aan de Boeddhistische Unie Italië (UBI) bijgedragen aan het financieren van vele humanitaire projecten, zowel in Italië als in de rest van de wereld. Projectvoorstellen dienen gepresenteerd te worden door een non-profit organisatie volgens de richtlijnen van de jaarlijkse ‘Call for Proposals’. Uit de vele ingediende projectvoorstellen selecteert UBI de meest verdienstelijke projecten.

Stichting Lama Gangchen Help in Action Onlus profiteert van deze steun die van onschatbare waarde is voor vier van haar projecten die geaccepteerd zijn voor mede financiering, van 2019 tot 2022.

Een uiting van grote dankbaarheid gaat daarom naar de 8×1000 Boeddhistische Unie Italië  (UBI) en naar alle vrienden die 8×1000 van hun inkomsten met belastingvoordeel aan UBI hebben toegewezen: jullie hulp stelt ons in staat belangrijke projecten te realiseren die we alleen zeker niet hadden kunnen implementeren! De 8×1000 UBI draagt bij aan projecten tot maximaal 70% van de totale kosten; de bijdragen van onze vrienden en donateurs zijn daarbij essentieel om ons in staat te stellen de resterende 30% op te brengen. Dank aan allen!


HIERONDER VIND JE NIEUWS, FOTO’S EN VIDEO’S VAN DE PROJECTEN DIE MEDE GEFINANCIEERD WORDEN MET BEHULP VAN DE 8X 1000 BOEDDHISTISCHE UNIE ITALIË (UBI)