Bedrijven: hoe en waarom zij kunnen helpen

Hoe bedrijven LAMA GANGCHEN HELP IN ACTION kunnen helpen

Naast – en zeker niet onbelangrijk – de vreugde om iets te doen waar veel mensen voordeel van hebben, maakt samenwerking tussen een bedrijf en de Association het realiseren van meerdere doelen mogelijk.

  • Het bedrijfsimago verbeteren in combinatie met de extra mogelijkheid commerciële doelen te bereiken.
  • Verhogen van de werkmotivatie en daarmee de sfeer in het bedrijf.
  • Betere relatie met klanten.
  • Belastingaftrek (ook voor bedrijven in Nederland)

Binnen de huidige wereldwijde opvatting over sociaal verantwoord ondernemen kunnen bedrijven op zowel lokaal als internationaal niveau een belangrijke rol spelen. Er zijn veel manieren waarop een bedrijf ons werk kan steunen, aangepast aan hun specifieke situatie. Hieronder enkele mogelijke voorbeelden:

1 – Het financieren van een of meerdere Adopties op afstand; adopteer een klas
Dat kunnen kinderen, ouderen, zieken of gehandicapten en Tibetaanse monniken zijn. Dit zijn belangrijke langdurig lopende projecten die vragen om een jaarlijkse bijdrage. Door te voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften zoals voedsel, onderwijs en gezondheidszorg etc. kregen al honderden kinderen en kwetsbare ouderen dankzij dit project de mogelijkheid weer een normaal bestaan op te bouwen.

2 – Doneer voor een project
Door het geheel of gedeeltelijk ondersteunen van een door de Association voorgesteld project kan een bedrijf een wezenlijke bijdrage leveren aan het tot stand komen ervan. Het kan zijn deelname zichtbaar maken op de eigen website, in haar PR zoals advertenties, in nieuwsbrieven, op producten en onder haar werknemers. Dit kan ook op de website en informatiekanalen van de Association.

3 – Donatie van goederen en diensten
Dit is een effectieve manier om de moeilijkheden te overwinnen die non profit organisaties ondervinden in het verwerven van goederen en diensten op de markt. Bijvoorbeeld: het schenken van uitrusting voor een school, gratis verstrekken van goederen voor een specifiek project (medicijnen, dekens, medische spullen etc.), vrachttransport in Italië en in het buitenland,  professionele deskundigheid (juridisch advies, media ondersteuning, technische hulp etc.) media ruimte, goederen die de organisatie kan ruilen tegen donaties etc.

4 – Organisatie van evenementen voor fondsenwerving of het sponsoren van evenementen die door de Association worden georganiseerd
Evenementen, speciaal die voor liefdadige doelstellingen, zijn activiteiten die zichtbaarheid kunnen opleveren voor zowel de organisatoren als de sponsoren. Een evenement sponsoren kan een bedrijf nieuwe mogelijkheden bieden voor communicatie en pr.

5 – Betrekken van werknemers en klanten
Het bedrijf kan besluiten de Association te steunen door haar werknemers en/of klanten te betrekken in een fondsenwerving campagne ten behoeve van onze projecten. Dit kan door het sociale commitment van het bedrijf in te zetten (bijvoorbeeld geschenk matching- iedere euro gedoneerd door de klant of werknemer wordt door het bedrijf verdubbeld); door de werknemers voor te stellen sociaal commitment te tonen door projecten te steunen; door het verspreiden van informatiemateriaal en nieuws over activiteiten onder werknemers en klanten etc.

6 – Doneren aan de Association van het budget dat normaliter bestemd is voor kerstgeschenken aan klanten, werknemers en leveranciers; of andere vergelijkbare budgetten voor vergaderingen en congressen
Kerstmis is een belangrijke gelegenheid voor bedrijven die hun sociale waarden willen communiceren. Het bedrijf kan het bedrag dat normaliter aan kerstgeschenken wordt gespendeerd aan onze projecten doneren met een brief die door ons is samengesteld en eventueel een klein “Himalaya”geschenk.
Ieder ad hoc initiatief is mogelijk als het maar van tevoren is aangekondigd.
Het is ook mogelijk om aan de Association het bedrag te schenken dat meestal wordt gespendeerd aan ‘gadgets’ voor deelnemers aan een congres.

7 – Oorzaak gebonden marketing
Met dit type samenwerking ontwikkelen het bedrijf en de Association een zakelijke relatie in wederzijds belang. Deze vorm van samenwerking kan worden opgenomen in de marketing van het bedrijf en kan omvatten:

  • producten: een bedrag uit de verkoop van een product wordt gedoneerd aan de Association
  • gespaarde punten: om de verkoop te stimuleren kan het bedrijf aan klanten voorstellen om het met punten gespaarde bedrag te doneren aan de Association
  • prijzen: het bedrijf kan de Association aanwijzen als begunstigde voor niet geclaimde prijzen van haar acties

Het initiatief kan door het bedrijf worden gecommuniceerd door middel van verpakkingen, bij verkooppunten en met gerichte campagnes.


Als uw bedrijf wil samenwerken, neem dan contact met ons op door te mailen naar helpinaction@gangchen.it of in Nederland naar hia@lgigpf.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. Dank u wel.