Project “Behoud van onderwijs in een klooster omgeving voor kwetsbare kinderen”

Project “Behoud van onderwijs in een klooster omgeving voor kwetsbare kinderen in economisch zware tijden in het post Covid tijdperk”

Dit project werd goedgekeurd in het kader van het 8×1000 programma van de Boeddhistische Unie Italië in oktober 2022.

ACHTERGROND

In 1959 begon de uittocht naar India voor duizenden Tibetanen: de Indiase regering stelde een uitgestrekt gebied beschikbaar, verdeeld in 39 nederzettingen, voor de eerste stroom vluchtelingen. De provincie Karnataka in Zuid-India is de woonplaats van de grootste gemeenschappen.

Hier hebben de Tibetanen geprobeerd hun eeuwenoude en kostbare cultuur te behouden, om zelfs hun belangrijkste kloosters opnieuw op te richten, die het hart vormen van hun gemeenschap.

De vestiging van Bylakuppe in Karnata, open gesteld in 1960 met ongeveer 3000 inwoners is nu de woonplaats van ongeveer 11.000 mensen. Het is landelijk gebied waar de kloosters omringd worden door kleine dorpen. De meeste gezinnen leven van zelfvoorzienende landbouw en de dorpen ontberen vaak de benodigde infrastructuren.

Het Serpom klooster in Bylakuppe is ontstaan uit het grootse Sera klooster in Tibet, gesticht in 1419. In India is het klooster in 1970 opnieuw gesticht en staat het geregistreerd als non-profit organisatie en Monastieke Universiteit. Tegenwoordig wonen er 550 monniken, waaronder 205 kinderen en jongeren afkomstig uit de omringende dorpen, maar eveneens komend uit de armere gebieden van de Indiase en Nepalese Himalaya’s en uit Sikkim. Velen van hen die zijn toegelaten, hebben één of beide ouders verloren, anderen kloppen aan bij het klooster voor hulp omdat hun families niet in staat zijn voor hen te zorgen. Hulpvragen komen vaak via oudere monniken die uit dezelfde dorpen komen. De meeste nieuwkomers hebben nooit de kans gehad om naar school te gaan.

Gedurende de afgelopen twee jaren hebben de enorme economische problemen gerelateerd aan de pandemie tot een enorme toename van nieuwe aanmeldingen geleid, afkomstig van uitgeputte families die, in ieder geval tijdelijk, niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen. Veel families die konden overleven door te bedelen of door tijdelijke baantjes, zijn door de pandemie tot wanhoop gedreven.

Gedurende de laatste twee jaren heeft het klooster geprobeerd voor niemand haar deuren te sluiten en heeft ze 78 nieuwe jonge gasten verwelkomd, wiens families niet langer in staat waren om in hun behoeften te voorzien. Kloosters overleven alleen dankzij donaties en ze bevinden zich vaak in een noodsituatie door weinig beschikbare middelen. Vooral in deze tijd hebben de economische moeilijkheden, die ook internationaal spelen -door de pandemie- ook invloed op de inkomsten van het klooster. Aan de ene kant heeft het klooster te maken met toenemende onzekerheid en aan de andere kant heeft ze te maken met een stijgend aantal aanvragen en een continue stroom nieuwe kinderen die aankomen.

Klik op de foto voor meer afbeeldingen

DE KLOOSTERSCHOOL

Het klooster biedt kinderen huisvesting, voedsel, kleding, medische zorg en verzekert haar jonge gasten het recht op onderwijs.

De kinderen worden verdeeld in kleine ‘familie groepjes’ op basis van hun leeftijd en afkomst en aan iedere groep wordt een ervaren volwassen monnik toegewezen om zorg te dragen voor die groep.

Zich bewust zijnde van de enorme verantwoordelijkheid naar de kinderen die ze onder haar hoede heeft, zorgt het klooster ervoor dat de kinderen in aanvulling op de monastieke opleiding, ook regulier onderwijs krijgen, wat hen een betere kans gaat bieden voor de toekomst of ze nu besluiten in het klooster te blijven of niet.

Om deze reden, staat het Serpom klooster bij de Karnataka overheidsautoriteiten ingeschreven als een interne school -de Serpom Scholengemeenschap. Momenteel heeft de school 205 leerlingen tussen 6 en 16 jaar.

Het heeft 8 leraren van buitenaf voor de curriculum vakken (Engels, Tibetaans, wiskunde, natuur-en scheikunde en maatschappijleer) als ook 5 monastieke leraren die sessies begeleiden en superviseren van memoriseren, reciteren van gebeden, traditionele Boeddhistische kunstvormen en de bereiding van rituele benodigdheden. De school is 6 dagen per week open, heeft 8 klaslokalen en momenteel lopen de klassen van de kleuterschool tot de 5e klas. Het hoofd van de school en de leraren van de Serpom Scholengemeenschap hebben om hulp gevraagd bij het oplossen van de moeilijkheden die ze ondervinden met de aanschaf van materialen die zij dagelijks nodig hebben, zoals schrijfmateriaal en up-to date tekstboeken om uit les te geven. Het project omvat de aanschaf van 2870 boeken (7 boeken per jaar per leerling), 5470 werkboeken (7 werkboeken per schooljaar), 410 sets pennen, potloden en puntenslijpers, overeenkomstig het geschatte aantal wat nodig is voor 2 jaar voor de 205 leerlingen.

De school verstrekt ook de lunch aan de jonge monniken alsook hun kleding.

De kinderen te eten geven is eveneens een grote uitdaging en de school zou graag in staat zijn om hen dagelijks voedingsrijke maaltijden aan te bieden bestaande uit verse producten die passen bij hun leeftijd en het hele hete klimaat. Elke dag worden er in de keuken van het klooster grote hoeveelheden rijst, chapati (dun brood), linzen en groenten bereid.

Om te verzekeren dat haar jonge gasten alle noodzakelijke voedingsstoffen binnen krijgen, heeft het klooster gevraagd of het project eveneens zou kunnen voorzien in een dagelijkse portie vers fruit en melk. Dit zijn behoorlijk prijzige producten, hetgeen betekent dat de kinderen momenteel alleen twee keer per maand een portie fruit krijgen.

Momenteel hebben de kinderen één setje kleding, die ze in het algemeen alweer aan moeten doen als ze na het wassen nog vochtig zijn en als schoeisel hebben ze alleen maar plastic slippers. Voor ieder kind zal het project voorzien in een tweede set kleding en een paar goede schoenen.

NIET-FORMELE EDUCATIE BINNEN HET KLOOSTER

Boeddhistisch onderwijs, zoals dat geboden wordt aan de leerlingen, baseert zich in essentie op universele waarden van vrede, geweldloosheid, respect voor alle levensvormen -menselijk en niet menselijk- alsook op de zorg voor de omgeving en haar elementen, op het besef van eigen verantwoordelijkheid en op de onderlinge verbondenheid van het individu met het geheel.

Het gemeenschappelijke kloosterleven helpt de kinderen bij het ontwikkelen van sociale en relationele vaardigheden en het gevoel ergens bij te horen, in een context van regels die gebaseerd zijn op wederzijds respect en behulpzaamheid.

Respect voor dingen en ecologische duurzaamheid komt eveneens tot uiting in het voortdurend gericht zijn op hergebruik -bijvoorbeeld van boeken en schoolmaterialen- en in het continu aanleren van afvalvrij beheren van de verkregen kostbare hulpbronnen in een context gebaseerd op een leefwijze met minimale en essentiële consumptie

Geplande start van het project: 15/10/2022


Updates september-november 2023
Klik op de foto voor meer afbeeldingen
Updates December 2023 – April 2024
Klik op de foto voor meer afbeeldingen
Mei 2024: de distributie van nieuwe kleding die in de kleermakerij van het klooster is genaaid aan de kleine monniken
Klik op de foto voor meer afbeeldingen