Legaten

Een erfenis achterlaten

Een legaat aan de Association zorgt ervoor dat onze positieve acties ook na ons leven doorgaan

Regelen wat er na de dood met ons eigendom gebeurt, is mogelijk door onze laatste wil in een testament vast te leggen, waarin we onze wensen kenbaar kunnen maken. Het schrijven van een testament is niet ingewikkeld en vereist alleen dat we voldoen aan bepaalde richtlijnen die door de wet worden bepaald.

DONATIES TER HERINNERING AAN EEN GELIEFDE

Zo’n schenking biedt een mogelijkheid om positieve energie op te wekken ter nagedachtenis aan een geliefde.

De schenking kan gericht zijn op een specifiek doel – een of meer adopties op afstand, een humanitair project naar keuze – of bestemd zijn voor de meest urgente activiteiten van de Association.

De Association zal u informeren over het gebruik van het ontvangen bedrag en een brief sturen naar de familie van de te gedenken persoon, om het genereuze gebaar van verbondenheid te delen.

Neem voor meer informatie of verduidelijkingen contact met ons op via e-mail:

hia@lgigpf.nl

Dank u wel, namens allen die geholpen zullen worden door uw vrijgevigheid

Een beschrijving van de regelgeving in Nederland volgt nog.