Gangchen Drupkhang

De vakopleiding van Gangchen Drupkhang ligt in Arubari (Tinchuli-Boudhanath) in de sloppenwijken van Kathmandu. Het is een dichtbevolkt gebied waar de Association al ruim twintig jaar actief is vanwege de schrijnende omstandigheden waarin veel gezinnen leven, met een hoog werkeloosheidscijfer, gebrek aan school- en gezondheidsvoorzieningen en haveloze onveilige behuizingen.

In 2006 werd Gangchen Drupkhang opgezet met de bedoeling een vaste vakopleidingsplek te creëren om de traditionele Himalayaanse handwerkkunst en cultuur te onderwijzen zoals houtbewerking en het vervaardigen van houten meubels, de traditionele schilderkunst, de kennis van natuurgeneeswijzen en de leer van kruiden volgens de Tibetaanse traditie, een eeuwenoud erfgoed van de medische Himalaya cultuur.

In Nepal wordt handwerkkunst beschouwd als een sector met een groot potentieel zowel op zakelijk gebied als in termen van ontwikkeling en arbeid; het is in feite een groeimarkt daar het rond de 6% van het Bruto Nationaal Inkomen oplevert en ruim 60% vertegenwoordigt van de landelijk vervaardigde producten.

Het Centrum wordt op vrijwillige basis door Tibetaanse monniken gerund. Hun aanpak heeft in de afgelopen jaren geleid tot het scheppen van daadwerkelijke mogelijkheden voor training, werkgelegenheid en toegang tot de samenleving voor honderden van de allerarmsten. Speciale aandacht gaat uit naar alleenstaande moeders, jongeren, werklozen met een gezin en mensen met een beperking. Voor hen heeft het geleidt tot een hernieuwd gevoel van menselijke waardigheid terwijl tegelijkertijd de kostbare artistieke, culturele en medische kennis van de Himalaya wordt toegepast en onderhouden.

De aardbeving van 2015 richtte grote schade aan het gebouw van Gangchen Drupkhang. Dankzij de hulp vanuit het 8 x 1000 project van de Waldenzische Kerk is het gebouw in 2016 en 2017 gerenoveerd en konden de activiteiten volledig worden hervat.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Doe een donatie om de activiteiten van GANGCHEN DRUPKHANG te steunen: (aankoop van materialen en machines, salarissen van leraren, beheerkosten)