Adoptie op Afstand

Het Adoptie op afstand project is actief in Nepal en in verschillende Tibetaanse kloosters. Niet alleen is het mogelijk een kind te ‘adopteren’ maar ook een bejaarde, een zieke of gehandicapte, een leerling in het voortgezet onderwijs of zelfs een monnik van iedere leeftijd, die leeft en studeert in een Tibetaans klooster. Hiermee kunnen mooie intermenselijke verbindingen ontstaan, waar beide partijen elkaar veel in kunnen bieden.