Contact met de Geadopteerden

Regelmatig reizen de vrijwilligers van de Association naar de landen waar de projecten van Adoptie op afstand lopen; zij bezorgen de donaties en coördineren de activiteiten.

Volgend op de adoptie worden schoolgaande kinderen op een van de scholen in de omgeving geplaatst. Overal moet schoolgeld betaald worden.

Het is mogelijk direct -in het engels- te corresponderen met de geadopteerde door brieven te sturen naar het kantoor van de Association in Italië; bij de eerste gelegenheid worden de brieven dan bezorgd (indien mogelijk/wenselijk vertalen vrijwilligers de brieven).

Zo veel als mogelijk helpt het kantoor in Kathmandu families een briefwisseling te onderhouden (de meeste ouders zijn analfabeet en beheersen dus ook niet de Engelse taal). Het is dan ook belangrijk te begrijpen dat de geschreven brieven eenvoudig van taal zijn, vaak herhalend en meestal alleen hun dankbaarheid uitdrukken. Foto’s, schoolrapporten, kaarten, kindertekeningen enz. worden regelmatig naar de sponsoren gestuurd.

Het is mogelijk een geadopteerde te bezoeken wat velen reeds deden en tot groot wederzijds genoegen leidt.