Belastingvoordeel Nederland

LGIGPF, en daarmee LGIGPF – Help in Action Nederland, is door de fiscus aangewezen als een artikel 24 Vereniging die werkt voor het Algemeen Nut. Dat wil zeggen dat alle donatiegelden, gestort op de rekening van LGIGPF en/of LGIGPF Help in Action, in mindering gebracht mogen worden als giften. M.a.w. de giften kunnen verrekend worden met de aangifte inkomstenbelasting.