Kinderen en Studenten

Al meer dan twintig jaar werkt de Association grotendeels in en rondom de hoofdstad van Nepal, Kathmandu. Het is een van de armste landen in de wereld met een dagelijks inkomen van minder dan een dollar waardoor de meeste mensen leven op de grens van uitzonderlijke armoede.

De verwoestende aardbeving van April 2015 verzwakte de toch al zo kwetsbare economie nog meer. Duizenden gezinnen raakten hun huis en bezittingen kwijt en tot op de dag van vandaag ontvingen veel dorpen, vooral in de bergen, geen enkele hulp. Nu meer dan ooit is de Kathmandu Valley een toevluchtsoord voor duizenden arme mensen van het platteland, die wanhopig op zoek zijn naar werk. Doordat de economische situatie van het land blijft verslechteren groeit het aantal werkelozen en mensen die honger lijden. In de hoofdstad zijn enorme achterstandswijken ontstaan waar een groeiend aantal arme mensen woont in onveilige huizen met gebrek aan water en sanitaire voorzieningen, geen aansluiting op het riool, geen elektriciteit, voedsel, matrassen of dekens.

Het sluiten van veel kleine weverijen is mede oorzaak van verlies aan banen en toenemende werkloosheid.

De gemiddelde levensverwachting ligt laag en het analfabetisme hoog omdat scholen niet gratis zijn, en er moet wel schoolgeld betaald worden; en dat kunnen veel gezinnen zich niet veroorloven: al op jonge leeftijd worden kinderen op werk uitgestuurd.

Ook medische zorg is niet gratis waardoor de allerarmsten zelfs de meest noodzakelijke behandeling niet kunnen betalen.

Donatiegelden worden aangewend om te voorzien in onderwijs op plaatselijke scholen voor kinderen uit arme gezinnen. Veel geadopteerde kinderen zijn geplaatst op onze Gangchen Samling School die in de buitenwijken van Kathmandu staat en waar zo’n 450 kinderen uit de meest behoeftige gezinnen uit de omgeving welkom zijn. Van de kleuterschool tot aan klas 10 wordt opvang en onderwijs geboden. Veel van de door ons gesponsorde kinderen ontvingen reeds diploma’s en studeerden succesvol af na aan een Hbo-opleiding of universiteit.