Fiscale Aftrekbaarheid

De inkomsten van LGIGPF bestaan uit: bijdragen van donateurs, giften en schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en overige baten.

De fiscale LGIGPF status is: een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen inhoudt dat donaties, giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de IB aangifte, zie ook ANBI register Belastingdienst.

Dat wil zeggen dat donatiegelden, gestort op de rekening van LGIGPF, en dus ook op de rekening van LGIGPF HELP IN ACTION onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht mogen worden als giften.

Zelfs de kleinste gift, die met liefde, warmte en mededogen is gegeven, is groot in het licht van vrijgevigheid en betekent een belangrijke en onmisbare bijdrage aan het geheel.

Onze oprechte dank namens de kinderen, families, ouderen, gehandicapten, monniken en onderwijzers in de Himalaya regio en namens de vrijwilligers van LGIGPF – Help in Action Nederland.