Water en Milieu Projecten

UBI
WATERPROJECT 2019-2020

Volgens de VN is het doel van het wereldwijde project Sustainable Development Goal, SDG-artikel nr. 6 “zorgen voor water en sanitaire voorzieningen voor iedereen gelet op een duurzame wereld”. Het doel van dit waterproject in het dorp Chapakhori in de Bagmati- regio ten zuidoosten van Kathmandu is –het aanleggen van een systeem dat water revitaliseert, verzamelt, opslaat en transporteert vanuit een bron naar het dorp. De bevolking van dit dorp leeft momenteel zonder de benodigde waterbronnen voor menselijke consumptie (drinkwater, watervoorzieningen voor school enzovoort), evenals voor sanitair, hygiëne en water voor de dieren. Het gebruikelijke tekort aan water in dit gebied is in 2015 door de aardbeving zelfs verslechterd. Momenteel wonen er in het dorp Chapakhori 150 gezinnen, zo’n 2000 mensen. Er is geen directe wateraansluiting in de huizen en de watertoevoer is verbroken waardoor de dorpsbron droog staat. Elke dag, en soms zelfs meermalen per dag moeten de dorpsbewoners een lange weg stroomafwaarts door een gevaarlijk steil dal afleggen om water te halen.

Na de inspecties in 2018 die ter plaatse werden uitgevoerd door de Italiaanse ingenieur Matteo Greggio, de geoloog Claudio Galli en EMES, een plaatselijk grondbedrijf, is de eerste fase van het waterproject eindelijk eind april 2019 gestart na officiële goedkeuring van het Ministerie van Sociale Zaken in Nepal. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het 8×1000 programma van UBI (Italiaans Boeddhistische Unie) die, met andere donateurs, het project gedeeltelijk financierde.

Na het handmatig vervoeren van de noodzakelijke boorapparatuur naar de locatie (niet toegankelijk via de weg) waren de technici klaar om met het boren te beginnen.
Onder de supervisie van onze vertegenwoordigers werden 5 subhorizontale boorgaten geboord in de glooiende uitlopers van Timaldada dorp en er werden geperforeerde buizen geïnstalleerd om water te verzamelen en te kanaliseren. In totaal 89 meter werd geboord (het duurt ongeveer 1 uur om 1 meter te boren) en er werd water gevonden uit het vierde boorgat. Om er zeker van te zijn dat geen druppel van dit kostbare water verloren zou gaan, werden twee 500 liter tanks geïnstalleerd om het water te verzamelen.

Het water verzameld uit het boorgat werd geanalyseerd door een laboratorium in Kathmandu – Nepal Environmental & Scientific Services ℗ Ltd – met de uitkomst “Alle gemeten waardes voldeden aan de voorgeschreven NDWQS voor drinkwater”. De NDWQS is de nationale norm voor drinkwaterkwaliteit.

De tweede fase van het project- een pompsysteem installeren om het water te transporteren naar de belangrijkste punten in het dorp, zal in 2020 worden uitgevoerd.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

CHAPAKHORI VILLAGE WATER PROJECT