Water en Milieu Projecten

In de armste landen dragen milieuproblemen steeds meer bij aan het initiëren van een vicieuze cirkel van armoede, ziekte en gebrek aan ontwikkeling; tekort aan water voor persoonlijk en agrarisch gebruik en voor dieren, gedwongen gebruik van niet-drinkbaar water; extreme natuur- en weersomstandigheden; gebrek aan bomen die bescherming kunnen bieden tegen wind, bodemerosie en aardverschuivingen; afwezigheid van energiebronnen; moeilijkheden bij de teelt voor eigen consumptie.

De water-, milieu- en landbouwprojecten – afgerond of aan de gang – zijn geconcentreerd in de Himalaya-gebieden op basis van de verzoeken van specifieke lokale gemeenschappen in moeilijkheden, om te voorzien in nieuwe waterbronnen van hoge kwaliteit, het planten van bomen, de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen en het verbeteren van de opbrengst van de landbouw.