Chapakhori Village Water Project

Chapakhori Village Water Project
Nepal: Drinkwater voor ongeveer 150 families! (2019-2022)

Het dorp Chapakhori ligt op de top van een heuvel in het voorgebergte van de Himalaya Bagmati regio, ten zuid-oosten van  Kathmandu: de bevolking leefde daar zonder een direct beschikbare waterbron die geschikt is voor menselijk gebruik, hygiëne en voor de behoeften van hun dieren. De watervoorziening in het gebied is door de aardbeving in 2015 nog verder verslechterd.

Ongeveer 150 families leven in het dorp. Iedere dag, soms meerdere malen, moeten dorpsbewoners een lange weg afleggen -bergafwaarts en dan bergopwaarts met zware watertanks op hun schouders- om een bescheiden waterbron aan de voet van de heuvel te bereiken

Klik op de afbeelding voor meer foto’s

Eerste fase van het project:

Na onderzoek ter plaatse, uitgevoerd in 2018 door de Italiaanse ingenieur Matteo Greggio, geoloog Claudio Gallli en een boorbedrijf uit Kathmandu, kon de eerste fase van het water project eind april 2019 starten.

Dit werd mede mogelijk gemaakt met behulp van de essentiële steun van het 8×1000 programma van de Boeddhistische Unie Italië (Unione Buddhista Italiana-UBI), die mede financier is van het project als ook met behulp van andere donateurs.

Na het handmatig vervoeren van boormachines en boorapparatuur naar de locatie (niet bereikbaar via de weg) konden de technici starten met boren. Onder de supervisie van onze vertegenwoordigers, werden 5 sub-horizontale gaten geboord aan de voet van de heuvel en werden geperforeerde pijpen geïnstalleerd om water te verzamelen en te kanaliseren.

In totaal werd er 89 meter geboord en werd er water gevonden in het vierde boorgat. Om het risico van het verspillen van ook maar een enkele waterdruppel te voorkomen zijn er twee 500 liter tanks geplaatst.

Water afkomstig uit het boorgat is geanalyseerd door een laboratorium in Kathmandu met als resultaat: ‘Alle onderzochte waarden voldoen aan de NDWQS norm voor drinkwater’

(NDWQS is het National Drinking Water Quality Standard). In januari-februari 2020, nadat het laatste ontwerp was opgesteld, zijn waterpompen, een schakelbord, koppelstukken, kleppen en diverse afdichtingsmaterialen aangekocht in Italië

Deze materialen zijn per vliegtuig naar Nepal gezonden en zijn daar begin maart 2020 aangekomen, net een paar dagen voordat Nepal haar grenzen ging sluiten vanwege de noodsituatie ontstaan door de COVID pandemie.


Tweede fase van het project:

Klik op de afbeeldingen voor meer foto’s

De tweede fase van het project -een systeem om water op te pompen naar de centrale punten in het dorp op de top van de heuvel- stond gepland voor 2020, maar onze experts waren niet in staat om vanuit Italië te reizen. Het verbod van de Nepalese regering om het land binnen te komen en in de regio te reizen gedurende de COVID noodsituatie, had een noodgedwongen uitstel van het project tot 2022 tot gevolg.

In april 2022 waren ingenieur Greggio en geoloog dr. Galli eindelijk in staat om naar de projectlocatie te reizen om de situatie te beoordelen en om de contacten met lokale bedrijven te hervatten om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. De situatie in Chapakhori was optimaal, het water stroomde goed, zelfs uit een derde boorgat geboord aan de voet van de heuvel.

Met behulp van contacten binnen de Faculteit Geologie van de Universiteit van Kathmandu, moest een ander bedrijf gevonden worden, omdat het voorgaande bedrijf –  door de moeilijke omstandigheden in de COVID periode – helaas zijn diensten niet langer kon aanbieden.

Verder waren er moeilijkheden ontstaan door de stijgende prijzen in Nepal, in het bijzonder voor materialen van ijzer en staal, mede als gevolg van wereldwijde prijsstijgingen. Alle berekeningen werden bijgesteld samen met het nieuwe bedrijf en de werkzaamheden in Chapakhori konden uiteindelijk weer worden gestart in juni 2022.

Materialen (pijpen, palen, schanskorven, tanks, hekken, cement, stenen, etc.) werden gekocht in Kathmandu. Na het inrichten van de bouwplaats in Chapakhori, werd er gewerkt aan de fundering voor het plaatsen van de tanks en aan de locatie zodat de waterpompen geplaatst konden worden. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in samenwerking met arbeiders uit het dorp.

Vanaf September 2022 is de bescherming van de helling voltooid en de uiteindelijke route van de pijpen, van de voet van de berg naar het dorp, bepaald Zoals bepaald in het project, vormden dorpsbewoners een Permanente Commissie voor het managen van de werkzaamheden en om de stroomleiding die nodig is voor het pompsysteem aan te sluiten en te onderhouden

Januari 2023:

Met een nieuwe missie gingen de Italiaanse geoloog en ingenieur, samen met een elektricien en loodgieter naar Nepal, om het project af te ronden met de installatie van de pompen en van het schakelbord zodat het water nu naar de gewenste tappunten in het dorp wordt gepompt!

Toegang tot schoon water dichtbij huis is een onvoorstelbare verbetering in de kwaliteit van leven voor deze mensen, en in het bijzonder voor de vrouwen die nu niet meer met 20 liter jerrycans water op hun schouders heuvelopwaarts hoeven te lopen

HEEL VEEL DANK AAN IEDEREEN DIE HEEFT BIJGEDRAGEN!