Fonds voor Voortgezet Onderwijs

Dankzij de financiële ondersteuning is het honderden leerlingen van een zeer bescheiden achtergrond in de loop der jaren gelukt de hoogste opleidingsresultaten te behalen om zo aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen.

Zoals in 2017 toen het Fonds voor Voortgezet Onderwijs aan zo’n tachtig jonge mensen de mogelijkheid bood om hun studies voort te zetten in het Hoger Beroepsonderwijs, aan de Universiteit en in naschoolse opleidingscursussen in Nepal. Een aantal dat gestaag is gegroeid sinds de aanvang van dit programma. Het merendeel van hen kiest voor een praktische studierichting die de meeste kans biedt op het krijgen van een baan zoals hotelmanagement, bedrijfsstudies, boekhouding, onderwijs, ict en maatschappelijk werk.

In het laatste studiejaar worden loopbaanbijeenkomsten georganiseerd voor de studenten en hun familie waar deskundigen vanuit de verschillende beroepsgebieden uitgenodigd worden hun kennis met hen te delen.