Bedrag en Betaling

Het jaarlijks bedrag voor elke adoptie is €240. Het kan gedurende het jaar in een of meerdere termijnen betaald worden.

  • Jaarlijkse betaling: €300
  • Half jaarlijkse betaling: €150
  • Betaling per kwartaal: €75
  • Betaling per maand: €25

Van het jaarbedrag wordt € 30 euro per jaar ingehouden:

  • € 24 euro om de lopende kosten van de Association te dekken (rekeningen, portokosten, telefoon, internet, briefpapier, afdrukken, reiskosten). Alle mensen die voor de vereniging werken, zijn vrijwilligers.
  • € 6 euro bijdrage wordt gestort in het Noodfonds.