Belastingvoordeel Italie

In overeenstemming met wetsbesluit 117/17:

  • Giften in natura en in contanten gedaan met herleidbare financiële instrumenten (overschrijving, postwissel, cheque, Paypal) zijn aftrekbaar voor een bedrag van 30% door de IRPEF voor de individuele persoon, voor een maximaal totaalbedrag voor elk belastbaar tijdperk van 30.000 euro.
  • Betalingsbewijzen moeten 10 jaar worden bewaard.

ALTERNATIEF:

  • Giften in geld of in natura uitgevoerd met financiële instrumenten die herleidbaar zijn door individuele personen, instellingen en bedrijven, kunnen van het inkomen worden afgetrokken tot een maximum van 10% van het totale aangegeven inkomen. De mogelijkheid om de aftrekbaarheid van schenkingen van meer dan 10% uit te stellen naar volgende jaren wordt overwogen.
  • Betalingsbewijzen moeten 10 jaar worden bewaard.