Tibet 2011 – Nederlands

ADOPTIE OP AFSTAND

Ook dit jaar was de belangrijkste activiteit van de Association in Tibet wederom de steun aan de kinderen van het Adoptie op Afstand Project, hun families en de gemeenschap waarin zij leven.

Dit jaar heeft onze hulp 20 dorpen bereikt in het gebied Dakshu Shang, een plateau in Centraal-Tibet op een hoogte van 4000 meter waar de leefomstandigeheden bijzonder moeilijk zijn door de hoge ligging, het extreme klimaat en het gebrek aan regen, waardoor het een soort woestijn op grote hoogte is.
De inkomsten van de families in dit gebied komen grotendeels uit de landbouw op de bergvlaktes, waar bijna alles met de hand gedaan wordt – de oogst is over het algemeen niet voldoende om er de gezinnen en hun enkel stuks vee van te onderhouden.

De ongeveer 2000 kinderen, die in deze dorpen leven, voorzag de Association van de nodige basisvoorzieningen, zoals leren en canvas schoenen, jacks, truien, broeken, wollen marjots, t-shirts, mutsen, tandenborstels, tandpasta, handdoeken en ga zo maar door. Deze voorzieningen kunnen de gezinnen zich wegens geldgebrek vaak niet veroorloven.
De schoolkinderen kregen nieuwe schoolkleren en voldoende lesmateriaal om het hele jaar mee te kunnen doen. De familie kan dit zelf vaak niet betalen. Bovenop de oogst, gaven we elk gezin, volgens lijsten -opgesteld in samenwerking met de lokale overheid- 25 kg zakken rijst en meel.

De geadopteerde kinderen uit al deze dorpen werden een voor een gefotografeerd en veel kinderen hadden vooraf in eenvoudige woorden, maar vol oprechte dankbaarheid, een brief aan hun sponsor geschreven. De kinderen die nog wachten op een sponsor werden ook dorp voor dorp gefotografeerd: het maken van deze foto is een bijzonder moment voor hen, het staat symbool voor de hoop dat niemand op zal geven.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
WATER

Water is in deze dorpen van heel groot belang; niemand heeft thuis water en veel dorpen – voorzien van een of meer waterpompen, hebben nog niet genoeg watervoorraad voor voldoende irrigatie of om aan de basisbehoefte van de gezinnen te voldoen. Het regent hier zelden en dan alleen in de zomermaanden, als de moessonregens al over het Hymalaya gebergte kunnen komen. Verder regent het hier maanden en maanden niet.

Dit jaar kwam het aquaduct voor de dorpen Singma en Gangchen gereed, waarbij gebruik gemaakt wordt van een bron van ongeveer 60 voet onder de grond. Het water wordt door een elektrische pomp eerst omhoog gebracht en dan verscheidene kilometers door drie voet onder de grond gegraven pijpleidingen, – vanwege de erg koude winter- , verder geleid naar de hoger gelegen dorpen. Het water bestemd voor irrigatie, wordt verzameld in drie tanken.
Deze technologie, hier in dit gebied recentelijk toegepast, geeft zeer goede resultaten en het is te hopen dat het ook snel in de andere dorpen toegepast kan worden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
SCHOLEN

De ouders van kinderen die door de Association ondersteund worden, zijn bijna allemaal analfabeet en zelfs bij het begin van onze activiteiten in Tibet, 13 jaar geleden, was het percentage van de kinderen die in de dorpen naar school gingen, erg laag.
Dankzij de fondsen van de Association werden nieuwe scholen gebouwd in zowel het dorp Singma, als Nepu. De school van Nye, die tot en met de zesde klas gaat, ontvangt elk jaar van de Association belangrijke schenkingen, en de families van de kinderen die naar school gaan, ontvangen de schoolspullen en de financiële steun, die nodig is voor hun onderwijs.

Vandaag de dag is de overgrote meerderheid van de kinderen in staat om naar school te gaan, ten minste tot en met de zesde klas. Het aantal kinderen dat naar de middelbare school gaat, neemt echter ook jaarlijks toe en sommige studenten hebben zelfs het grote doel, naar de universiteit gaan, bereikt.

Ook dit jaar was er een feestelijke bijeenkomst voor de verdeling van de steun en de schoolspullen onder de ongeveer 500 studenten van de Nye School – veel van hen wonen in de school, omdat hun dorpen te ver weg zijn om dagelijks heen en weer te reizen – samen met de kinderen van de scholen in Nepu en Singma. Alle leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten waren voor deze distributie aanwezig op Nye School.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
MEDISCHE HULPPOSTEN

Tot een paar jaar geleden was het in het Dakshu Shang district onmogelijk om medische zorg te krijgen. Tegenwoordig zijn er in dit gebied kleine medische hulpposten en de belangrijkste medische kliniek in het dorp Nye heeft full-time inwonende artsen.
De Association werd om hulp gevraagd voor de bouw van woningen voor de twee artsen en hun gezinnen. Deze zomer kwam de behuizing, net buiten de muur van de kliniek gebouwd, klaar, zodat een 24-uurs dienst nu gegarandeerd is. De kliniek heeft ook kamers en bedden voor patiënten en een afdeling gynaecologie. De behandelingen worden aangeboden tegen minimale kosten, en een register van de naar schatting 5000 mensen die in de omliggende dorpen wonen, is bijna voltooid. Iedereen heeft een eigen gezondheids-kaart. Andere kleinere klinieken zijn actief in de dorpen Nepu en Sigma.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
BOMEN

Reizend door deze regio in Tibet is het gemakkelijk  om de grote waarde van onze kostbare bossen te begrijpen. In de dorpen van Dakshu Shang zijn bomen zeldzaam, vanwege de hoogte, het droge klimaat en de harde en steenachtige bodem. De dorpen en de velden, die worden gebruikt om gewassen te verbouwen, zijn volledig blootgesteld aan de verzengende zon en de harde wind van het plateau veroorzaakt hevige zandstormen en erosie van de reeds onvruchtbare bodem.
De regenval – geconcentreerd in de zomermaanden- is vaak hevig.

Een geduldig werk van herbebossing is in de afgelopen jaren met name rond de dorpen Gangchen, Singma en Dhonnang, verricht: de jonge boompjes worden in het voorjaar gekocht en geplant. Dankzij het werk van de dorpelingen zijn er gaten gegraven in de harde grond, worden de bomen geplant en vervolgens geven zij ze met veel geduld water en omringen zij de bomen met gaas om hen te beschermen tegen dieren. Dankzij hun ijverige zorg groeien bijna alle geplante bomen goed en staan ze er goed bij; er zijn dit jaar ongeveer 2000 nieuwe bomen geplant. Rond mei als de eerste bladeren beginnen te verschijnen en in de zomermaanden, zijn er rond de dorpen de eerste groene zones te zien.

De intenties van de mensen, die een donatie voor een boom gedaan hebben, zijn naar Tibet gebracht en tijdens de plechtigheden in het klooster voorgelezen: een geweldig cadeau voor de toekomst van de kinderen en hun families, die in deze regio leven.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
KLOOSTERS

De door de Association verzamelde fondsen bereikten dit jaar weer een aantal kleine kloosters in centraal Tibet, die zich alleen kunnen handhaven door de verkregen donaties. De kloosters zijn de bewaarders van de kostbare Tibetaanse traditie en zij zijn een referentiepunt en plaats van fundamentele hulp voor alle inwoners van de omliggende dorpen.

De ontvangen steun wordt over alle monniken verdeeld om hen in hun basisbehoeften te voorzien: voedsel, schoenen, medicijnen, dekens, brandstof en ga zo maar door.

Dit jaar is het klooster van Nimo, een klein klooster in de bergen, begonnen met de bouw van kamers voor de tweeëndertig monniken, die momenteel zijn ondergebracht in kleine, totaal onaangepaste en ongeschikte ruimtes. De Association is nog steeds geld aan het inzamelen om dit werk financieel te ondersteunen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Dit vind je misschien ook leuk...