Tibet 2010 – Nederlands

ADOPTIE OP AFSTAND

In de loop van 2010 ontvingen ongeveer 2000 kinderen en hun familie in de dorpen van Dakshu Shang in Centraal Tibet hulp van de Association.

In de hoofdstad Lhasa werden voor elk kind dikke jacks, truien, broeken, thermisch ondergoed, t-shirts, leren en canvas schoenen, sokken, mutsen, handdoeken, zeep, tandpasta, tandenborstels enz. gekocht. Gebaseerd op de bevolkingslijsten, aangeleverd door de locale bestuurders, kreeg elke familie, met inbegrip van de alleenstaanden en ouderen, geld en een voorraad rijst en zaden.
De verdeling van voedsel was dit jaar van extra groot belang wegens het gebrek aan regen in dit gebied, waardoor de hele oogst van vele families verwoest werd. De verdeling vond plaats bij het Gangchen Klooster, wat van oudsher een vast punt is voor hulp aan de plaatselijke bevolking.

De geadopteerde kinderen in elk dorp werden geïdentificeerd en gefotografeerd en veel families hebben eenvoudige maar dankbare brieven geschreven aan hun weldoeners. De kinderen die op dit moment geadopteerd kunnen worden, werden ook gefotografeerd.

Zoals in voorgaande jaren werd de hulp gelijkelijk over de geadopteerde en niet geadopteerde kinderen verdeeld om verder leed te vermijden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
WATER EN KLIMATOLOGISCHE MOEILIJKHEDEN

Helaas is de zomermoesson vanuit India de laatste jaren niet over het Himalaya gebergte gekomen. Daardoor valt er steeds minder regen in Centraal Tibet, dit in tegenstelling tot de overvloed in 2010 in Pakistan en India. Soms kwamen er korte heftige stormen. Dit jaar is het zelfs zo dat twee rivieren in de regio waar de Association hulp biedt, die normaal gesproken als betrouwbare waterbronnen gezien kunnen worden, bijna geheel droog staan.

Door het dramatisch droge klimaat hebben de meeste families hun oogst verloren en daardoor is ook hun gemiddelde inkomen, dat voornamelijk bestaat uit de opbrengst van landbouwactiviteiten, verlaagd. De toegepaste techniek in het dorp Singma – boren tot een diepte van ongeveer 60 meter om een rijke hoeveelheid water te bereiken – is dus van steeds groter belang. Op deze manier wordt er door graafwerkzaamheden en het instaleren van een pijpleidingensysteem een tank met water gevuld voor zowel irrigatiewerkzaamheden als huiselijk gebruik. Tot op heden waren de hoge kosten om een pomp, die het water naar de oppervlakte brengt, draaiend te houden, een groot probleem. Gelukkig zal een nieuwe innovatie binnenkort de zo hard nodige veranderingen brengen voor de dorpen die geholpen worden. De elektriciteitsdraden die tot nu toe van de stad Shigatse naar de volgende grote stad lopen, zonder de dorpen waar ze doorheen lopen te voorzien, zullen op heel korte termijn allemaal met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan de hydraulische pomp, vanwege de elektriciteit die nodig is, tegen veel lagere kosten lopen.

Dankzij de giften in 2009 kan er een tweede irrigatietank in Gangchen Village gebouwd worden en we hopen deze zelfde technologie ook zo snel mogelijk in de andere dorpen, waar water de eerste noodzaak is, te kunnen toepassen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
BOMEN

Het belangrijke herbebossingsproject verloopt voorspoedig. Dankzij de geboden hulp zijn er deze lente duizenden nieuwe bomen geplant die de dorpen in de regio beschermen.

De aanwezigheid van bomen, hetgeen op deze enorme hoogte een zeldzaam verschijnsel is en van onschatbare waarde, heeft een beschermende functie tegen landverschuivingen en erosie van de al zo droge schrale grond en ook tegen de van tijd tot tijd enorm harde wind en de stofstormen die hier over het plateau razen.

Er zijn in de regio al meer dan 20.000 bomen geplant en ze worden verzorgd door middel van een irrigatiesysteem. Toch zijn er nog vele bomen nodig! Het planten en verzorgen van de bomen wordt door de plaatselijke bevolking gedaan. Dat geeft hen naast arbeidsloon ook een goed gevoel iets heel belangrijks te kunnen doen voor een ieders leven hier.

De toewijdingen voor degenen die de bomen geschonken hebben, wat een geschenk van onschatbare waarde voor de lokale bevolking is, worden naar Tibet overgebracht en in speciale ceremonies in de kloosters voorgelezen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
SCHOLEN

De afgelopen jaren is, dankzij de hulp aan de gezinnen, het aantal kinderen dat in de ondersteunde dorpen naar school gaat (tot en met de 6de klas, het laatste jaar van de lagere school) verdubbeld!

Ook het aantal kinderen dat naar de Middelbare School en naar High Schools( klas 7 tot 12) gaat, is redelijk toegenomen. We zijn erg blij te zien dat sommige kinderen deze schoolcyclus helemaal doorlopen hebben en zelfs naar de Universiteit gaan, iets wat een aantal jaren geleden in deze arme dorpen nog ondenkbaar was.

Ook dit jaar vond op het terrein van de Ney Lagere School, met ongeveer 450 kinderen (van de eerste tot en met de zesde klas) de hulpverlening en distributie plaats met de hulp van de leerkrachten en de plaatselijke authoriteiten. Elk kind ontving een aantal oefenschriften, boeken, pennen, inkt enz, alsook een nieuwe schooluniform. Ook werd er hulp gegeven aan de kinderen die op de Nepu en Singma scholen zitten.

Daarnaast werd er geld gegeven voor het behoud en onderhoud aan de scholen, wat door het extreme klimaat van Tibet, altijd nodig is.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
MEDISCHE KLINIEKEN

De werkzaamheden in de Ney-kliniek, de belangrijkste medische hulppost in de regio, zijn toegenomen.

Deze particuliere kliniek biedt gezondheidszorg aan ongeveer 5000 plaatselijke inwoners, die daar ingeschreven staan en die een gezondheidskaart hebben. Er zijn nu vier dokters in de kliniek die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Zij hebben dit jaar een traktor gedoneerd gekregen waarmee ze huisbezoeken kunnen afleggen. Dankzij de ontvangen hulp staan er bedden voor de zieken en hun familie en medicijnen worden gratis verstrekt. In uiterste noodzaak worden de zieken onder begeleiding naar het ziekenhuis in Shigatse, de dichtsbijzijnde stad in deze provincie, gebracht.

De dokters van de Ney kliniek bieden ook hulp aan andere kleinere door de association gebouwde medische hulpposten, die de meest afgelegen plaatsen bedienen, zoals Nepu en Shishung. Deze kleine gebouwen zitten altijd stampvol als de dokters daar medische hulp komen bieden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
KLOOSTERS

De Kloosters zijn altijd al het hart van de Tibetaanse spirituele traditie geweest, als ook centra voor hulp aan de plaatselijke bevolking.

Dit jaar hebben een aantal kleine kloosters in Centraal- Tibet, waar de monniken uiterst eenvoudig leven, zakken rijst, zaden en economische hulp gekregen om hen in hun allereerste levensbehoeften te voorzien, in de vorm van voedsel, kleding, schoenen, gasolie, dekens en medicijnen. Ook worden ze ondersteund in het onderhoud van het gebouw.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Dit vind je misschien ook leuk...