Tibet 2016 – Nederlands

ADOPTIES OP AFSTAND

De distributie van hulp in Tibet heeft tussen December 2015 en Februari 2016 plaats gevonden. Het district waaraan we hulp bieden, Dakshu Shang, in de provincie Shigatse is een van de meest dorre en onvruchtbare gebieden van het Tibetaanse plateau, ongeveer 4000 meter boven zeeniveau.
De traditionele middelen van bestaan van de 19 dorpen in deze regio zijn gebaseerd op de schamele oogsten van de landbouw op de bergen, en is meestal zelfs niet voldoende voor wat de gezinnen nodig hebben. In de afgelopen jaren hebben zich nieuwe mogelijkheden voor werk voorgedaan in fabrieken en bouwplaatsen in Oost-Tibet and sommige mensen zijn daar naartoe verhuisd om zodoende een inkomen te kunnen waarborgen voor hun gezinnen die in de dorpen achter blijven.
Tegelijkertijd krijgen dankzij de constante ondersteuning van ons ‘adoptie op afstand’ project en de inzet van de lokale overheid, bijna alle dorpskinderen nu een opleiding – eerder was het analfabetisme in dit gebied bijna 100%.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
SCHOLEN

Elk jaar bieden we hulp aan alle kinderen en jongeren die in de dorpen van dit gebied leven; ongeveer 700 kinderen hebben de schoolleeftijd en gaan naar de lagere school, die begint vanaf 6-7 jaar en loopt van de eerste t/m de zesde klas. De lagere middelbare school gaat van de zevende t/m de achtste klas, en de hogere middelbare school, van de negende t/m de twaalfde klas. Al deze leerlingen kregen voor een jaar schoolspullen, nieuwe schooluniformen, rugzakken en etuis.
In de afgelopen jaren hebben veel kinderen hun middelbare schoolopleiding afgerond en werk kunnen vinden in de nabijgelegen stad Shigatse. Sommige leerlingen, op wie we heel trots zijn, konden naar de universiteit in China waar aan studenten met de beste resultaten op de middelbare scholen, plaatsen toegekend worden.
Het is een baanbrekende verandering die deze dorpen de mogelijkheid biedt om een nieuwe generatie op te bouwen die goed voorbereid is, in staat is om werk te vinden en nieuwe perspectieven en openingen te introduceren in de traditionele plattelandscultuur.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
KLOOSTERS

De traditionele Tibetaanse cultuur is ongelooflijk rijk in spiritueel, artistiek en medisch opzicht: een authentiek erfgoed voor de mensheid.
Sinds vele jaren hebben we actief geprobeerd om deze cultuur binnen de kloosters, die alleen leven van offergaven en donaties, te behouden. Het ‘adoptie op afstand’ project wordt daarom ook gebruikt om monniken te helpen die in verschillende kleine kloosters in de regio wonen. Het kloosterleven is uitermate eenvoudig gezien vanuit materieel oogpunt; de monniken worden om 4 uur ’s ochtends wakker en verdelen hun dag tussen gebed, het dagelijkse werk dat nodig is voor het runnen van het klooster en de activiteiten die door de inwoners van de plaatselijke dorpen gevraagd worden. De monniken worden regelmatig gevraagd gebedsceremonies te houden voor geboorten, bruiloften, voor de overledenen en voor zieke mensen. Verzoeken aan de monniken voor advies, voor wat comfort en materiële hulp maken het klooster tot een essentieel referentiepunt voor de omliggende gemeenschappen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
MILIEUPROJECTEN

Het herbebossing project in dit hoge, dorre gebied loopt al jaren. Elke boom die hier geplant is, is van onschatbare waarde. Rond de dorpen zijn duizenden bomen geplant, en doordat hun groei geduldig beschermd wordt, beginnen ze grote groene gebieden te vormen die een belangrijke functie in het leven van de kleine gemeenschappen zullen gaan spelen: ze zorgen voor bescherming tegen de sterke winden en zandstormen, beschermen tegen bodemerosie en grondverschuivingen, creëren schaduw en een schuilplaats tegen de brandende zomerzon.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Dit vind je misschien ook leuk...