Nepal 2019 – Nederlands

EDUCATIE
Gangchen Samling School

Opnieuw is het aantal leerlingen dat zich heeft laten inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 toegenomen. Het aantal studenten is nu iets meer dan 600, maar het nieuwe schoolgebouw, dat vorig jaar werd ingehuldigd en dat ruimte biedt voor nieuwe klaslokalen en andere voorzieningen, kan tot 700 studenten opvangen. De meeste kinderen op deze school komen uit zeer arme gezinnen en wonen in de buitenwijken van Kathmandu. Ze zijn – alleen dankzij ons sponsorprogramma- in staat onderwijs te volgen.

Dit jaar deden 16 van deze gesponsorde leerlingen mee aan de overheidsexamens van de middelbare school(SEE); 12 van hen behaalden een A graad en 1 ontving zelfs een B+ graad! Een geweldig resultaat waarmee we erg blij zijn. Al deze leerlingen stromen door naar vervolgopleidingen. De hoogstaande kwaliteit van het onderwijs valt af te lezen aan de SEE examenresultaten en is een van de redenen waarom veel arme gezinnen uit de omgeving een verzoek indienen om hun kinderen toe te laten.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Zonnepanelen

Door de installatie van zonnepanelen op het dak van de school is het plan om de school te voorzien van duurzame energie door het gebruik van zonnepanelen, op de best mogelijke manier uitgevoerd. Kathmandu wordt in toenemende mate verontreinigd, enerzijds door de voortdurende toestroming van mensen van het platteland, anderzijds door het gebrek aan milieutechnische maatregelen.

Door de installatie van zonnepanelen worden ook de lopende dagelijkse kosten van de school verminderd en is er een continue toevoer van schone energie. De afgelopen jaren is er in Nepal sporadisch toevoer van elektriciteit geweest. Soms is het slechts beschikbaar voor enkele uren per dag en het is duur in verhouding tot het gemiddelde inkomen van de bevolking. Om dit werk -dat fundamenteel is voor het functioneren en de veiligheid van de school- uit te voeren, gebruikten we een deel van de baten die we ontvingen in het 5 maal 1000 programma in 2018. (Italiaanse belastingbetalers mogen 5 maal 1000 van hun inkomstenbelasting bestemmen voor het ondersteunen van goede doelen).

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Muziek en dans

Vanwege het grote therapeutische effect zijn er na de aardbeving van 2015 op school steeds meer dans- en muzieklessen gegeven: de naschokken hielden nog vele maanden aan wat een diepe invloed had op de psychische gesteldheid van iedereen maar in het bijzonder op die van de jongste kinderen.

Deze muziek- en danslessen zijn ook in het schooljaar 2019/2020 aangeboden aan alle kinderen die daaraan willen deelnemen ongeacht hun leeftijd. In de muzieklessen zijn er twee verschillende richtingen: de traditionele muziek – de fanfare, en de meer hedendaagse muziek voor hen die gitaar, keyboard of drums willen leren spelen. De fanfare speelt elke ochtend voorafgaand aan de dagopening van de school. Deze lessen gaan vooraf aan het dagelijkse lesprogramma en de kinderen zijn bijzonder enthousiast en steken veel energie in de voorbereiding van de optredens. Het is prachtig te zien hoe oprecht blij ze zijn op deze momenten van plezier en creativiteit. Het hoogtepunt van het jaar is voor deze leerlingen het jaarlijkse optreden met Losar (Nieuwjaar in Nepal) – bijgewoond door Lama Gangchen Rinpoche en vele westerse vrienden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Vrijwilligerswerk

Een aantal van de door ons gesponsorde kinderen deed dit jaar vrijwilligerswerk om ‘iets terug te doen’ voor hun naaste omgeving en zich van hun eigen geluk bewust te zijn. Zij doen mee aan een programma om de naaste omgeving van de school schoon te houden evenals een plaatselijk klooster waar jonge monniken wonen en een huis voor gehandicapte kinderen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Adoptie Op Afstand

Voor het schooljaar 2019-2020 geeft de Association financiële hulp om het onderwijs aan schoolkinderen in Nepal te ondersteunen. De meeste kinderen komen uit gezinnen van fabrieksarbeiders, wevers, bedelaars, schoonmakers of van een voortdurend groeiend aantal arbeiders die lange uren maken in de bouw of aan wegwerkzaamheden. Als de huur is betaald en de dagelijkse levensbehoeften gekocht zijn, is er vaak geen geld meer om schoolgeld te betalen. Zonder steun zouden deze kinderen, die al in een hopeloze situatie verkeren, zijn uitgesloten van onderwijs. Om naar school te kunnen en zo een kans te maken op een betere toekomst vertrouwen deze kinderen op de vrijgevigheid van anderen.

Schoolrapporten, brieven en foto’s worden regelmatig verzameld en naar hun sponsors verstuurd.

Ook ondersteunt het Adoptie op afstand project jonge monniken in Nepal en India, een aantal ouderen en kinderen met een beperking. Op dit moment volgen er 69 leerlingen een vervolgopleiding dankzij de ruimhartigheid van hun sponsoren.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Distributie van Schoolmaterialen

Waar Help in Action veel vreugde aan beleeft en steeds weer naar uitkijkt is het uitdelen van schoolmaterialen. Elk jaar reizen we daarvoor naar een aantal dorpsscholen. De enige bron van inkomsten in deze dorpen zijn de landbouwopbrengsten waardoor de meeste gezinnen niet of nauwelijks inkomen genereren en dat betekent absoluut geen geld voor schoolspullen. Het schenken van deze benodigdheden stimuleert deze gezinnen hun kinderen naar school te sturen en biedt kinderen het voordeel dat ze over alle benodigde materialen beschikken om het beste uit hun opleiding te halen. Opnieuw gaven we oefenboeken, pennen, potloden, inkt, gummen, puntenslijpers, kleurpotloden, boekomslagen en meetkundige sets voor de oudere leerlingen.

Ook werden dit jaar schoolspullen gegeven aan kinderen van de Mahendra Rastrya Adharbhoot school, de Shree Saradha Mahi school en de Ghan Jyoti Adharbhat school in de regio Shankharapur. Ook stuurden we materialen naar de leerlingen in het dorp Tatopani in de regio Rasuwa. Vanwege de slechte wegen konden we de Shree Sarada Mahi school niet per auto bereiken, maar de kinderen en hun leraren wandelden twee uur in de hete zon naar ons toe om de kans om schoolmaterialen te krijgen niet te missen! Heel inspirerend!!!

Opnieuw werden ook weer de kinderen die in het Jorpati weeshuis wonen door ons distributieprogramma van schoolspullen voorzien evenals de kinderen van de kleine woongroep van Hope Foundation en de jonge monniken van het Sed Gyued Klooster.

Aan elke schoolinstantie werden kantoorbenodigdheden en educatieve bordspelen geschonken.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Schoolsponsoring

We zijn zeer verheugd dat we ook nu weer in staat zijn de jaarlijks terugkerende kosten van de Shree Jana Bhuwana basisschool in het dorp Shikharpur komend schooljaar te financieren. Deze school heeft dat bedrag nodig om de leraren, de algemene kosten, de boeken, de schoolbenodigdheden enzovoort, te betalen. Hierdoor is de onderwijs-continuïteit van 70 kinderen uit de omliggende dorpen gegarandeerd.

Voortgezet Onderwijs

Het toetreden tot de geschoolde arbeidsmarkt wordt in toenemende mate bemoeilijkt doordat de werkgevers een hoger opleidingsniveau van hun sollicitanten vragen. Waar voorheen het einddiploma (klas 10) voldoende was om de deuren naar een betere toekomst te openen met alle mogelijkheden op werk wordt nu verwacht dat werknemers het volledige schoolprogramma van 12 klassen succesvol hebben doorlopen. Echter, om dit niveau van onderwijs te bereiken, zijn in de praktijk de kosten nog hoger, die deze arme gezinnen onmogelijk kunnen opbrengen: het is voor ons daarom een groot genoegen om jonge mensen die wij van jongs af aan volgen -dankzij hun sponsors- hun 12de klas diploma, of zelfs een graad te zien behalen!

Dit schooljaar 2019-2020 ondersteunen we 69 leerlingen die aan een vervolgopleiding deelnemen. Vakgebieden als hotelmanagement, handelswetenschappen, boekhouding, onderwijs en maatschappelijk werk zijn heel gewild.

Dit jaar was Kabita, van het Jorpati Weeshuis en een ex-leerling van de Gangchen School, die dankzij de hulp van ons sponsorprogramma studeerde, absoluut dolblij om het nieuws met ons te delen dat ze nu een gekwalificeerde verpleegkundige is. Naast het werken in een lokaal ziekenhuis, neemt Kabita nu ook meer verantwoordelijkheid op zich in het weeshuis waar ze opgroeide en we konden echt niet trotser zijn!

Bijay zit in het laatste jaar van zijn opleiding. Naast zijn studie werkt hij ook als onderwijzer op de plaatselijke school en – hem te horen praten over zijn blijdschap dat hij mag lesgeven en dat hij nu in staat is zijn moeder bij te staan met een geregeld inkomen waardoor zij de schoolkosten van zijn jongere broer kan betalen- is voor ons heel inspirerend.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

WATER PROJECT 2019-2020

Volgens de VN is het doel van het wereldwijde project Sustainable Development Goal, SDG-artikel nr. 6 “zorgen voor water en sanitaire voorzieningen voor iedereen gelet op een duurzame wereld”. Het doel van dit waterproject in het dorp Chapakhori in de Bagmati- regio ten zuidoosten van Kathmandu is –het aanleggen van een systeem dat water revitaliseert, verzamelt, opslaat en transporteert vanuit een bron naar het dorp. De bevolking van dit dorp leeft momenteel zonder de benodigde waterbronnen voor menselijke consumptie (drinkwater, watervoorzieningen voor school enzovoort), evenals voor sanitair, hygiëne en water voor de dieren. Het gebruikelijke tekort aan water in dit gebied is in 2015 door de aardbeving zelfs verslechterd. Momenteel wonen er in het dorp Chapakhori 400 gezinnen, zo’n 2000 mensen. Er is geen directe wateraansluiting in de huizen en de watertoevoer is verbroken waardoor de dorpsbron droog staat. Elke dag, en soms zelfs meermalen per dag moeten de dorpsbewoners een lange weg stroomafwaarts door een gevaarlijk steil dal afleggen om water te halen.

Na de inspecties in 2018 die ter plaatse werden uitgevoerd door de Italiaanse ingenieur Matteo Greggio, de geoloog Claudio Galli en EMES, een plaatselijke grondbedrijf, is de eerste fase van het waterproject eindelijk eind april 2019 gestart na officiële goedkeuring van het Ministerie van Sociale Zaken in Nepal. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het 8×1000 programma van UBI (Italiaans Boeddhistische Unie) die, met andere donors, het project gedeeltelijk financierde.

Na het handmatig vervoeren van de noodzakelijke boorapparatuur naar de locatie (niet toegankelijk via de weg) waren de technici klaar om met het boren te beginnen.
Onder de supervisie van onze vertegenwoordigers werden 5 subhorizontale boorgaten geboord in de glooiende uitlopers van Timaldada dorp en geperforeerde buizen werden geïnstalleerd om water te verzamelen en te kanaliseren. In totaal 89 meter werd geboord (het duurt ongeveer 1 uur om 1 meter te boren) en er werd water gevonden uit het vierde boorgat. Dit boorgat produceerde 2 liter water per minuut in een stabiele en continue stroom.
In aanmerking genomen dat het werk werd uitgevoerd precies aan het einde van het droge seizoen is het een positieve uitkomst die bewijst dat water het hele jaar door beschikbaar kan zijn voor de lokale bevolking. Waarschijnlijk zal de stroom toenemen gedurende de moesson en meteen daarna als de waterbron bijgevuld is door de moesson regen. Om er zeker van te zijn dat geen druppel van dit kostbare water verloren zou gaan, werden twee 500 liter tanks geïnstalleerd om het water te verzamelen.

Het water verzameld uit het boorgat werd geanalyseerd door een laboratorium in Kathmandu – Nepal Environmental & Scientific Services ℗ Ltd – met de uitkomst “Alle gemeten waardes voldeden aan de voorgeschreven NDWQS voor drinkwater”. De NDWQS is de nationale norm voor drinkwaterkwaliteit.

De tweede fase van het project- een pompsysteem installeren om het water te transporteren naar de belangrijkste punten in het dorp, zal in 2020 worden uitgevoerd. Details van dit doorlopende project kunnen worden gevonden op onze website.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

HULP AAN KLOOSTERS

Tibetaanse kloosters in Tibet, Nepal en India overleven alleen op de donaties die zij ontvangen. Vele van hen bieden een thuis aan verlaten kinderen of aan mensen uit arme families en aan eenzame oude mensen die geen enkele ondersteuning krijgen.

Hulp bereikt verschillende kloosters en dient om de essentiële kosten te dekken ( voedsel, dekens, medicijnen, schoenen, matrassen, meubels, keukenspullen, tekstboeken, onderhoud en reconstructie van kwetsbare gebouwen) en draagt bij aan het behoud van een kwetsbare cultuur.

Sed Gyued Klooster

Het opwindende nieuws van het Sed Gyued klooster is dat dit jaar officieel een non-profit school is geregistreerd binnen het klooster. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar (in april), hebben de 65 jonge monniken die in het klooster leven zowel hun kloosteropleiding gevolgd als het nationale curriculum, inhoudend Engels, wiskunde, sociale studies etc. De meeste van deze kinderen komen naar het klooster omdat hun families niet in staat zijn voor hen te zorgen.

In feite zijn vele van hen naar het klooster gebracht nadat zij hun families verloren bij de aardbeving van 2015, of omdat hun families na het verlies van hun huizen en bezittingen niet langer in staat waren te voorzien in hun basisbehoeften.

Echter, een kloosteropleiding bereidt hen niet volledig voor op een leven in de buitenwereld als zij later besluiten het klooster te verlaten. Nu zijn de jonge monniken in staat overheidsexamens af te leggen en kunnen ze beschikken over erkende kwalificaties. Het zal ook de monniken, die in het klooster blijven, betere vaardigheden en informatie bieden om het klooster in de toekomst te beheren. De Association heeft dit klooster gedurende vele jaren gesteund en naast het vinden van sponsors om de jonge monniken te ondersteunen worden ook de leraren gefinancierd.

We voorzien het klooster ook ieder jaar van schoolbenodigdheden om te verzekeren dat zij in de best mogelijke omstandigheden kunnen studeren. Dit jaar hebben we ook voorzien in medische benodigdheden en nieuwe gewaden voor de monniken.

Doordat er problemen waren met het drogen van kleding, vooral in het moesson seizoen, droegen de jonge monniken vochtige kleren wat huiduitslag veroorzaakte en/of verergerde en andere gezondheidsproblemen . Hopelijk helpt het hebben van droge kleding om dit probleem op te lossen en ze een beetje comfortabeler gevoel te geven!

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

NOODHULP
Verdeling van Dekens

Na het afgelopen jaar de erbarmelijke leefomstandigheden in de dorpen van de Mahottari-regio gezien te hebben, een van de ergste die we ooit meemaakten, besloten we meer hulp naar deze mensen te brengen. Dit gedeelte van Nepal, altijd al zeer arm, werd afgelopen jaar getroffen door zware moessonregens die de weinige bezittingen van mensen wegvaagden. Tot op de dag van vandaag verkeren zij in grote armoede en ontvingen nauwelijks tot geen hulp. Velen wonen in geïmproviseerde hutten zonder enige meubilering. De inwoners van deze dorpen behoren tot de laagste sociale kaste, dat reikt aan de grens van enige vorm van menselijkheid. Het is heel moeilijk erheen te gaan, niet alleen vanwege de lange en ongemakkelijke reis of vanwege de slechte conditie waarin de wegen verkeren maar omdat de problemen die zij hebben zo groot zijn dat het bieden van hulp niet eenvoudig is. Met de hulp van plaatselijke autoriteiten is het afgelopen maart gelukt aan 2000 gezinnen gewatteerde dekens uit te delen. Voor deze gezinnen die in tijdelijke onderkomens moeten leven –velen hebben niet eens een bed of matras- brengen deze dekens wat comfort en warmte in de koudste tijden. De meeste mensen leven van de suikerrietteelt en hebben geen andere bron van inkomsten. Wederom ondernam Thonla Sonam, samen met de vrijwilligers van Gangchen Drupkhang die de dekens maken, de moeizame tocht om deze mensen te bereiken. Wij danken hen allen voor hun hulp! Een groot woord van dank gaat naar iedereen die geld doneerde voor een deken!

Dit project is gefinancierd met geld uit het 5×1000 programma, in 2018 ontvangen. (Italiaanse belastingbetalers mogen 5×1000 van hun belastbaar inkomen bestemmen aan goede doelen).

Noodfonds

Het Noodfonds stelt ons in staat om mensen in nood onmiddellijk hulp te verlenen. Het geld is bedoeld om kwetsbare mensen zoals ouderen, zieken en gehandicapten een veilige slaapplaats te bieden, voedsel en medische zorg als ze dat nodig hebben. De meeste mensen die een verzoek indienen verkeren in extreem moeilijke omstandigheden en hebben hulp nodig om te kunnen overleven.

Dit jaar bijvoorbeeld, konden we de 10-jarige Dawa Tenzin uit het afgelegen dorp Tatopani in de Rasuwa regio helpen. Hoewel een officiële diagnose ontbreekt vermoedde men dat Dawa een hersenbloeding kreeg – hij zakte op school in elkaar en bleek verlamd toen hij weer bij bewustzijn was. Door elk mogelijk middel aan te grijpen lukte het zijn vader Dawa naar het ziekenhuis in Kathmandu te brengen. Na enige dagen vertelden de artsen aan de vader dat zij niets voor Dawa konden doen. Help in Action werd gevraagd te helpen met het vervoer naar huis van de inmiddels bijna geheel verlamde Dawa. Omdat we bezorgd waren dat Dawa de reis niet zou overleven brachten we hem naar een kleine kliniek die gespecialiseerd is in traditionele Himalaya medicijnen en therapieën. Na intensieve zorg leerde Dawa heel langzaam weer te spreken en te lopen. Hij kan nu weer praten, lopen en lachen! Om ervan verzekerd te zijn dat Dawa door kan gaan met zijn behandelingen zoals fysiotherapie, is voor hem een sponsor gevonden. Deze kleine jongen heeft nu –dankzij het Noodfonds- de kans om een relatief normaal leven te leiden.

Het dorp waar Dawa woont, eens bekend om zijn natuurlijke warmwaterbronnen die door mensen uit de omgeving en toeristen werden bezocht, lijdt nu onder de gevolgen van de aardbeving die in 2015 plaats vond en de bronnen deed opdrogen. Het dorp dat eens zo welvarend was, is nu verlaten en de mensen die er nog zijn hebben moeite zich in leven te houden. De verouderde bevolking leeft nu zonder enige bron van inkomsten. Tijdens een bezoek aan het dorp met een hydro-ingenieur om de situatie van de warmwaterbronnen te beoordelen konden wij dankzij het Noodfonds hulp geven aan de oudste bewoners.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Weeshuizen

Het Jorpati Weeshuis konden we ook dit jaar helpen. Het is een thuis voor 26 kinderen (in de leeftijd van 4 tot 16 jaar). Dit weeshuis, dat we regelmatig bezoeken bestaat voornamelijk door giften van de plaatselijke bevolking. De meeste kinderen gaan dankzij onze hulp naar de Gangchen Samling school. Ook om voedsel, kleding en andere basisbehoeften te kopen heeft het weeshuis hulp nodig.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

GEZONDHEIDSZORG
Medicijnen

We konden de kleine gezondheidspost in de Mawakanpur regio helpen door hen te voorzien van de meest noodzakelijke medicijnen. Deze post is verantwoordelijk voor de primaire gezondheidszorg van zo’n 8000 mensen. Tijdens het regenseizoen zijn deze mensen afgesloten van alle andere medische diensten. De hulp van de Association bij het verstrekken van medische benodigdheden is essentieel voor deze gezondheidspost omdat ze de hele gemeenschap bedient. Amar Lama, die deze post leidt, ondernam de zeven uur durende tocht naar Kathmandu om de medicijnen op te halen. Tijdens onze ontmoeting vertelde hij dat ondervoeding van kleine kinderen een van de meest voorkomende problemen is waarmee hij te maken krijgt. Hij wijt dit aan een gebrek aan kennis over voeding van de ouders die de kinderen voornamelijk graanpap geven. Het gemis aan een gevarieerd dieet met groenten en fruit heeft een groot effect op de gezondheid van de kinderen.

Dit jaar hebben we de door de gezondheidspost gevraagde medicijnen verstrekt, waaronder: antibiotica, pijnstillers, antiseptica, hoesttabletten, vitamines … Ook het Sed Gyued klooster verschaften we een veelomvattend pakket aan Eerste Hulpmiddelen. Als 65 jonge jongens zo dichtbij elkaar wonen zijn huidaandoeningen, verkoudheid, hoesten enzovoort snel verspreid in het klooster. Net als gewone jongens lopen ook zij door hun onstuimigheid de nodige schrammen en krassen op als ze buiten spelen. Er is een voorraad antiseptische crèmes, pleisters, desinfectiemiddelen, hoesttabletten, kleding, pijnstillers enzovoort aan het klooster gegeven.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Namens al deze mensen die hulp mochten ontvangen onze oprechte en hartelijke dank!

Dit vind je misschien ook leuk...