Nepal 2015 – Nederlands

Een druk jaar voor Help in Action in Nepal

Zoals gebruikelijk waren we in de periode maart/april in Nepal om onze normale activiteiten uit te voeren. In deze periode bezochten en fotografeerden we alle studenten die gesponsord worden door onze organisatie en verzamelden we hun brieven en schoolrapporten. In maart behaalden in totaal 69 studenten (waarvan 48 meisjes) het School Leaving Certificate examen. Vijfendertig studenten hiervan hebben dankzij de vrijgevigheid van hun sponsoren de gelegenheid gekregen om door te gaan in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van deze jongvolwassenen heeft zich ingeschreven voor business- of hotelmanagement cursussen, alhoewel een aantal -met het oog op een technische of verpleegkundige carrière- gekozen heeft voor bètavakken en weer anderen van plan zijn les te gaan geven in vakken in de geesteswetenschappen. Op dit moment studeren 65 studenten in +2 (collegecursussen) en 24 studenten op universitair niveau.
Alle 25 kinderen van de Gangchen Samling School die deelnamen aan het School Leaving Certificate examen slaagden met vlag en wimpel – 4 onderscheidingen, 20 eerste divisie en 1 tweede divisie. We zijn erg trots op hun prestaties en het gegeven dat we in staat zijn om deze kinderen te steunen vanaf het begin van hun opleiding. Het merendeel van deze studenten wordt vanaf de kleuterschool opgenomen in het adoptie op afstand programma. Vanwege het toenemende aantal nieuwe aanmeldingen bij de Gangchen School, hebben we wat extra uitrusting verschaft en zijn we in staat geweest om ongeveer 40 nieuwe kinderen toe te voegen aan ons sponsorprogramma. Ook bezochten we de ouderen en gezinnen met gehandicapte kinderen die we eveneens helpen door middel van ons adoptie op afstand project. Deze hulp is onmisbaar voor deze mensen, omdat er geen enkele vorm van sociale ondersteuning aanwezig is.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Help in Action Office
Adoptie op Afstand
Gangchen School
Schoolverlaters Certificaten

We hebben wederom dit jaar onze hulp geboden door schoolspullen en schoolkleding uit te delen aan kinderen van 3 dorpsscholen, net als aan kinderen van het Jorpati weeshuis, de Hope Foundation en de jonge monniken van het Sed Gyued klooster. Hoewel veel dorpskinderen in staat zijn om naar school te gaan worden boeken en andere schoolspullen niet verschaft waardoor zij zonder deze benodigdheden moeten studeren! De meeste van hun ouders zijn niet in staat om hen in deze luxe te voorzien, aangezien zij geen inkomen hebben en zelfvoorzienend leven van de landbouw. Het Jorpati weeshuis is de thuishaven van 26 kinderen (van 4 tot 16 jaar oud). De opleidingskosten van 15 van deze kinderen wordt betaald door sponsoren van Help in Action. De Hope Foundation beheert een klein tehuis voor straatkinderen, evenals een inloopcentrum waar jongeren terecht kunnen voor hulp. Het Sed Gyued klooster ontving naast schoolspullen financiële middelen om het salaris van een leraar en bureaus en banken voor de jonge student monniken te betalen. We waren ook in staat om financiële hulp te bieden aan 52 leerlingen van 5 verschillende scholen in Kaule (Nuwakot District).

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Plaatselijke distributie
Jorpati Weeshuis
Sed Gyued Klooster
Noodtoestand door aardbeving

Vrijwilligers van de organisatie waren net een paar dagen voor de verwoestende aardbeving in Nepal teruggekeerd naar Italië. De aardbeving met een kracht van 7.8 in april, met het epicentrum in het Gorkha District slechts 80 km ten noordwesten van Kathmandu, heeft Nepal verwoest en ongeveer 9000 mensen gedood, 23000 mensen verwond en een geschatte 500.000 gezinnen dakloos achtergelaten. In mei zijn er nog eens 2 aardbevingen geweest met een kracht van 7.3 en 6.3, bij de grens van de Dolakha en Sihupalchowk districten en Ramechhap. Sindsdien, alleen al in mei, werden er 290 naschokken gemeten met een kracht boven de 4 en nog steeds trilt de aarde.

April/Mei

Onmiddellijk na de aardbeving werd ons kantoor overladen met werk. Samen met de schok en de zorg over de algemene situatie in Nepal, werden we geconfronteerd met de immense taak om –onder zeer moeilijke omstandigheden- de kinderen en gezinnen die we ondersteunen door middel van het sponsorings programma te lokaliseren. Ondanks dat langzaam het nieuws doorkwam dat het gebied waar wij werken niet zo zwaar getroffen was -en er geen doden gemeld waren in dit gebied- was het toch een zeer zorgwekkende en emotionele tijd.

We waren in staat om onmiddellijk voedselvoorraden te sturen naar enkele van de zwaarst getroffen gebieden, dankzij de hulp van lokale vrijwilligers in Nepal. Op dat moment begonnen de eerste foto’s van de ramp en de situatie van de mensen daar binnen te komen. We zijn begonnen met het werven van fondsen en dankzij donaties aan ons Nepal Noodfonds waren we in staat om snel praktische hulp te organiseren en aan te bieden aan mensen in een aantal van de meest afgelegen dorpen in Nepal.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Juni/Juli
De mensen in de zwaarst getroffen dorpen zijn eenvoudige boeren die reeds met zeer weinig overleefden en die letterlijk alles verloren zijn toen hun huizen instortten tijdens de aardbeving. Voor deze mensen zonder inkomen, lag de prioriteit bij het bouwen van nieuwe onderkomens die ze zouden beschermen tegen de zware moessonregens en kou: de organisatie vroeg herhaaldelijk om het broodnodige materiaal dat nodig was om daken te maken. Voor ons hele team was het inspirerend en stemde het nederig om de mensen in deze gemeenschappen, waarbij niet een huis overeind is blijven staan, vooruit te zien gaan en door te zien gaan met hun dagelijkse taken zoals het produceren van voedsel en het zoeken naar herbruikbare materialen tussen het puin. Tijdens onze hulp “missie” naar Nepal (in Juni/Juli) waren we in staat om materialen zoals tenten, dekzeilen en ijzeren platen te kopen en te verdelen onder 1910 gezinnen. Dit betekent dat 9495 mensen onderdak hadden en beschermd werden tegen de moessonregens! De materialen bereikten enkele van de meest afgelegen dorpen die -zelfs 2 maanden na de aardbeving- nog steeds geen hulp hadden ontvangen. We leverden hulp aan dorpen in de Nuwakot, Sidhupalchowk, Ramechhap en Makwanpur districten.

Nieuwe daken

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Ijzeren platen
Distributie in Kahule Villages
Verdere Distributie
Distributie in Sindhapulchok

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Verpakken en reizen
Situatie in de dorpen
Distributie
Tenten

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Verpakken van Tenten
Verwoeste wegen
Uitdelen van tenten

Naar schatting werden 8000 scholen in de 49 districten in Nepal ernstig beschadigd of vernietigd voor de aardbevingen. Het was schokkend om de ingestorte daken van dorpsscholen te zien die de bureaus eronder lieten breken. We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat de aardbeving op een zaterdag -een vrije dag- plaatsvond, waardoor er geen kinderen in de gebouwen waren. We waren in staat om 7 dorpsscholen te voorzien van materiaal om daken mee te bedekken, 3 scholen met watertanks en we konden schoolspullen verdelen onder ongeveer 305 kinderen. We hebben ook de Shree Jana Bhuwana basisschool in het dorp Shikharpur gesponsord gedurende dit schooljaar, om ervoor te zorgen dat de 90 kinderen van deze school onderwijs kunnen krijgen. Gangchen Samling School, die slechts oppervlakkig beschadigd is, ontving tenten en materiaal om tijdelijke klaslokalen te bouwen, omdat veel jongere kinderen bang zijn om in de grote gebouwen te zijn tijdens de vele naschokken.

In Kathmandu ontvingen 2 kleine kloosters tenten om de 70 jonge monniken die hier leven te huisvesten, direct na de aardbeving voor de veiligheid en gedurende de daaropvolgende herstelwerkzaamheden. We waren ook in staat om aan 7 kleine kloosters in de dorpen Balche en Kahule in het Nuwakot Distict ijzeren platen te doneren waar daken van gemaakt konden worden.

Tijdens de missie ontmoetten we kinderen die gesponsord worden door het adoptie op afstand programma. Hoewel veel van de kinderen ons vertelden dat de huizen van hun grootouders in dorpen verspreid over Nepal verwoest zijn – zijn slechts 9 van onze families woonachtig in Kathmandu direct in de problemen geraakt door de aardbeving. We hebben deze families steun en praktische hulp aangeboden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

We hebben een grote voorraad gedroogd voedsel geschonken aan het Jorpati Weeshuis: rijst, linzen, soja, zout, suiker, thee, bakolie, koekjes etc. Dit weeshuis wordt gerund door de Nepalese Women & Children Service Society. Het weeshuis zorgt nu voor 40 kinderen – deze aantallen namen toe na de aardbeving aangezien kinderen die hun ouders verloren bij de aardbeving naar de hoofdstad werden gebracht en in weeshuizen werden geplaatst. Veel van deze kinderen bezoeken de Gangchen Samling School en worden gesponsord door de Association.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Hulp aan scholen

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Distributie Schoolmateriaal
Gangchen Samling School
Lalitpur School
Materiaal voor de Pokhara School
Sponsoring van de Mawakanpur School

Oktober/November/December
Zodra het in de winter werd, zijn we gestart met voorbereidingen om de broodnodige dekens te verdelen in de dorpen. Ons doel was om de dekens af te geven aan kwetsbare gezinnen woonachtig in dorpen die verwoest zijn door de aardbeving of aan mensen die werden gedwongen om te verhuizen als gevolg van schade en de dreiging van aardverschuivingen. Hoewel we in staat waren om een paar dekens te transporteren naar Nepal vanaf hier, besloten we eveneens om dekens rechtstreeks bij de makers in Nepal te bestellen. Het doel hiervan was om de mensen die het hard nodig hadden werk en een inkomen te geven. Vanwege de grote vraag naar dekens, werd een tijdelijke fabriek opgericht in Gangchen Drupkhang. Hier werden honderden doorgestikte dekens klaar gemaakt om verspreid te kunnen worden. Tijdens de eerste verspreiding kregen 1700 gezinnen in de dorpen Bhumtang en Saamle dekens. Vervolgens ontvingen 700 gezinnen (Sindupalchok district) dekens en 1000 gezinnen in Mawakanpur. Een aantal andere dekens werden gegeven aan mensen in uitzonderlijke moeilijkheden in en rondom Kathamandu. Bijzondere aandacht wordt altijd besteed aan oude en kwetsbare mensen – zij ontvingen eveneens winterjassen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Het maken van dekens
Saamle Bhumtang Dorpen
Sindupalchok
Andere Dorpen

We hebben het geluk dat we altijd kunnen rekenen op de hulp van Lama Gangchen’s familie en vrienden, die altijd het werk van Help in Action hebben gesteund in Nepal; maar ook om de hulp te krijgen van vertegenwoordigers van de Serpom en Shar Ganden kloosters in Zuid-India. In deze kloosters komen veel monniken oorspronkelijk uit Nepal. Deze monniken waren van onschatbare waarde voor de organisatie om steun te geven aan dorpen die om hulp vroegen.
We werden compleet overweldigd door de zorg en vrijgevigheid van zoveel mensen. Elke donatie – groot of klein – heeft het leven veranderd en hoop gegeven aan een persoon of gezin in Nepal. We willen ook graag iedereen bedanken die heeft gedoneerd aan ons noodfonds of activiteiten heeft georganiseerd om fondsen te werven. Samen hebben we duizenden mensen geholpen!

Echter de situatie in Nepal is nog steeds erg moeilijk. Het zal voor mensen jaren duren om de schade te boven te komen die veroorzaakt is door de aardbevingen. We blijven doorgaan met het inzamelen van geld voor het noodfonds – je kunt ons helpen door deze informatie te delen.

Dit vind je misschien ook leuk...