Nepal 2012 – Nederlands

Adoptie op Afstand

In 2012 deden 96 van de kinderen die ondersteund worden door Help in Action in Nepal, examen voor het School Leaving Certificate. Van deze jonge volwassenen hebben sommigen besloten om werk te zoeken, terwijl anderen het besluit genomen hebben om vervolgopleidingen te doen (23 kinderen studeren nu in +2 klassen en 17 studenten zijn al naar de universiteit). Twee van deze kinderen wonnen, toen de resultaten van het examen bekend waren, volledige beurzen voor de universiteit en Jamuna was één van de slechts twee meisjes die een plaats aangeboden kreeg op een electro-ingenieursopleiding.
De meest populaire opleidingen zijn bedrijfskunde, hotelmanagement en informatietechnologie. Wij willen al deze studenten feliciteren met hun succes.
Dit jaar zijn we in staat geweest om 42 nieuwe jonge kinderen op te nemen in het project. Deze kinderen, die net aan hun nieuwe leven op school beginnen, hebben een lange reis voor de boeg! De ondersteuning van Help in Action wordt steeds belangrijker voor deze gezinnen omdat het schoolbezoek en de maandelijkse kosten aanzienlijk zijn toegenomen als gevolg van nieuwe belasting en betalings-voorwaarden, die zijn vastgesteld door de overheid.
Er zijn echter nog honderden kinderen die via ons lokale kantoor in Kathmandu om hulp vragen, vragen ​​om voor hun opleiding te betalen. Als iemand zou willen helpen, neem dan contact met ons op. Evenals in voorgaande jaren wordt het adoptie op afstand project ook gebruikt om andere mensen te helpen. Mensen die problemen hebben om van dag-tot-dag te overleven, zoals ouderen, gehandicapten en jonge monniken die in kloosters leven.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Gangchen Samling School

De Association heeft in deze school 196 kinderen ondersteund. De school streeft ernaar een aantal van de armste kinderen in de omgeving een hoog niveau van onderwijs aan te bieden. Een aantal van deze kinderen leeft in lokale weeshuizen die anders niet de middelen zouden hebben om hen onderwijs te laten volgen. De school – die het nationale onderwijsprogramma volgt – heeft ook een rijk buitenschools programma met dans- en muzieklessen, uitstapjes naar de lokale bezienswaardigheden en sport.
In maart werd, voordat de eindejaarsrapporten uitgedeeld werden, een twee uur durend cultureel programma georganiseerd. Alle kinderen krijgen de kans om deel te nemen aan dit evenement met liedjes, dans en theater. Studenten en docenten kijken naar dit jaarlijkse evenement uit en er wordt veel energie gestoken in de voorbereiding van de show, die wordt uitgevoerd voor Lama Gangchen, buitenlandse bezoekers en de families van de kinderen.
Na het uitdelen van de rapporten kregen de kinderen de mogelijkheid om brieven te schrijven en tekeningen te maken voor hun sponsors. Veel kinderen hebben thuis geen papier en kleurpotloden.
In de dagelijkse ochtendbijeenkomst kregen oudere kinderen de kans om een ​​toespraak, quiz voor te bereiden of om over goed nieuws van de vorige dagen te vertellen.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
Noodfonds

Dit jaar hebben we het Noodfonds vooral gebruikt om kinderen die niet meer gesponsord werden toch hun opleiding te kunnen laten afronden. Het zou na jarenlange investering in hun opleiding echt weggegooid geld zijn als ze van school zouden moeten gaan en de mogelijkheid om hun diploma te halen en daarmee de hoop op een betere toekomst, zouden verliezen.
Evenals in voorgaande jaren heeft de Association financiële steun gegeven aan een aantal gezinnen met gehandicapte kinderen. Sommige hebben hulp nodig voor de medische zorg, terwijl anderen die moeite hebben om alleen het hoofd boven water te houden, ondersteuning nodig hebben bij basisbehoeften zoals voedsel en huur. Deze families hebben vooral problemen als ze moeten werken – ze worden gedwongen om hun zieke en kwetsbare kinderen voor uren alleen achter te laten. Anderen worden gedwongen om de kinderen op straat mee te nemen om te bedelen, dit is vaak de enige oplossing voor ouders die geen werk hebben.
Kopila bijvoorbeeld zit nu in klas 7. Hoewel ze een sponsor heeft, die betaalt voor haar schoolgeld, ontvangt ze ook extra steun uit het Noodfonds, zodat ze kan slapen en eten in het internaat van de school. Helaas is de moeder van Kopila doofstom en zij is niet in staat om werk te vinden – daarom wordt ze gedwongen om te bedelen voor voedsel en om op straat te slapen. Zonder het Noodfonds zou Kopila gedwongen worden om met haar mee te gaan.
Al toen Dolma nog heel jong was, werd haar moeder gedwongen om haar tijdens haar werk achter te laten onder de zorg van haar oudere zus. Dankzij een sponsor ontvangt de familie een maandelijks bedrag om hen te helpen met basisbehoeften en vanaf dit jaar, dankzij het ​​Noodfonds, heeft de zus van Dolma de kans gekregen om full-time te studeren. Hopelijk zal ze met een fatsoenlijke opleiding in staat zijn om een goede baan te vinden zodat ze haar familie kan helpen ondersteunen.
Anish heeft zulke ingewikkelde gezondheidsproblemen dat hij 24-uurs zorg voor de rest van zijn leven nodig zal hebben – helaas was dit jaar zijn moeder ook ziek, maar dankzij het Fonds was ze in staat om te betalen voor de nodige onderzoeken en een behandeling, die haar weer de kracht gaf om voor hem en zijn broer en zus te zorgen. Deze familie ontvangt ook hulp om te betalen voor huur en basisbehoeften.
Ouderen worden vaak geconfronteerd met vergelijkbare problemen. Met geen enkele vorm van steun van de overheid vinden velen het moeilijk om te overleven. De donaties uit het Noodfonds geven hen een minimale basiszekerheid – een dak en voedsel of zelfs geld voor medicijnen. De steun van Help in Action geeft veel ouderen de mogelijkheid om in deze toch al moeilijke tijd in sereniteit en vrede te leven.
Het fonds wordt ook gebruikt om de Gangchen Samling School te ondersteunen – hoe meer financiële steun wij de school geven, des te betaalbaarder zijn de maandelijkse kosten voor de armere gezinnen. Lagere lopende kosten maken het voor de school ook mogelijk om kinderen die anders niet de kans zouden hebben om te studeren, gratis plekken te blijven aanbieden.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Dit vind je misschien ook leuk...