Kloosterproject 2020-21

Stichting Lama Gangchen Help in Action Onlus

KLOOSTERPROJECT 2020-21
MONASTIEK ONDERWIJS IN DE 21STE  EEUW
CONSTRUCTIE VAN NIEUWE GEBOUWEN

– Hulp aan kinderen in nood –
Kathmandu, Nepal

Engels PDF

Engels PDF

Het boeddhisme in Nepal heeft een aanzienlijke historische betekenis aangezien Siddharta Gautama, Boeddha van de Shakya Lineage werd geboren in het huidige Lumbini (in het zuiden van het land) 623 jaar BC (voor Chr.) Tot op de dag van vandaag staan kloosters in Nepal in het hart van de samenleving en hebben een belangrijke spirituele, culturele en maatschappelijke functie.

Het Nyanang Phelgyeling Klooster werd in 1689 gesticht door de vijfde Dalai Lama vlakbij een van de kluizenaarsgrotten van Milarepa.  In 1959 kwam een groep monniken in Nepal aan en zij brachten oude en zeer heilige gewijde objecten mee. In 1970 werd het klooster herbouwd dichtbij de Swayambunath Stupa in Nepal, een van de belangrijkste heilige plaatsen van Kathmandu.

Op verzoek van Lama Tsongkhapa is in 1432 het Sed Gyued Klooster in Tibet door een van zijn leerlingen gesticht. In 1959 werd het verwoest en in 1986 herbouwd in de buitenwijken van Kathmandu, vlakbij de beroemde Boudanath Stupa.

Beide kloosters zijn geopend voor bezoekers en de plaatselijke bevolking. Zij blijven zich inspannen om de eeuwenoude lineage en tradities te behouden.


KLOOSTERPROJECT 2020-21
CONSTRUCTIE VAN TWEE NIEUWE GEBOUWEN

Deze twee kloosters hebben vanaf het begin jongetjes uit de omgeving een veilige haven geboden door hen onderwijs, dagelijkse zorg, voedsel en onderdak te geven. Na de aardbeving van 2015 namen verzoeken voor toelating in het klooster enorm toe. Veel van deze kinderen komen uit ver afgelegen dorpen en zijn toegelaten omdat zij een of beide ouders waren kwijtgeraakt en hun familie niet in staat was voor hen te zorgen.

Naast het monastieke onderwijs volgen deze kinderen het overheidsprogramma om hen in staat te stellen om –mochten zij het klooster willen verlaten-  voor zichzelf te kunnen zorgen. Het doel van dit zo belangrijke project is om deze kloosters te helpen bij de logistiek en huisvesting van jonge monniken evenals bij hun scholing. Om hen zowel nu als in de toekomst de continuïteit te bieden van een op boeddhistische principes gestoelde educatie in lijn met de overheidsregels.

Om dit waar te maken zal moeten worden voorzien in een stevig en veilig gebouw, moet de schade die de aardbeving veroorzaakte worden hersteld en moeten nieuwe klaslokalen, slaapkamers en sanitaire voorzieningen voor de jonge monniken worden gebouwd.

Sed Gyued Klooster

Omdat de economische situatie van het klooster geheel afhankelijk is van wat zij ontvangen aan donaties is er voortdurend nood. Desondanks zullen de monniken hulpverzoeken niet gauw weigeren. Momenteel wonen er 78 monniken waaronder 67 kinderen waarvan er 53 in de afgelopen 3 jaar kwamen en de vraag om te worden toegelaten neemt nog altijd toe. Deze jonge kinderen zijn in slaapzalen gehuisvest. Daar men zich bewust is van de grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van deze jonge kinderen, waar zij voor zorgen, werd in april 2019 aan het klooster door de Nepalese overheid de status van een non-profit school verleend.

Op dit moment zijn er 5 leraren voor de vakken Nepalees, Engels, wiskunde, maatschappijleer en wetenschap. De wens is daaraan toe te voegen de vakken computerkunde, lichamelijke opvoeding en Tibetaans Trulkor Yoga.

Daar komt nog bij dat de jonge monniken les krijgen in de Tibetaanse taal en de waardevolle spirituele en kunstzinnige tradities van het Tibetaans Boeddhisme zoals de gebeden, het reciteren van teksten, het schilderen van heilige voorwerpen (bijv. de 8 voorspoed brengende tekens). Vanaf klas 4 bestuderen zij de boeddhistische filosofie, leren ceremoniële vaardigheden, hoe die worden toegepast bij o.a. offeranden en zij leren mandala’s te schilderen waar het klooster beroemd om is.

Op dit moment zijn er slechts drie klaslokalen en wordt noodgedwongen gebruik gemaakt van de eetzaal en de bibliotheek. Er is geen plaats voor klas 4 die dit jaar zou moeten starten of voor de daarop volgende klassen.


SED GYUED PROJECT
3 verdiepingen met kamers en klaslokalen voor jonge monniken

In de eerste fase van dit project wordt de fundering gestort en de eerste verdieping gebouwd (zo’n 155 vierkante meter) in een aardbevingsbestendige constructie van gewapend beton waar 5 klaslokalen, een lerarenkamer, drie badkamers een doorgang en een zuilengang worden gerealiseerd.

In de tweede fase worden de twee overige verdiepingen gebouwd ( ongeveer 310 vierkante meter) voor meer klaslokalen en slaapkamers voor de jonge monniken.

Nyanang Phelgyeling Klooster

Ook Phelgyeling nam vele kinderen op als gevolg van de aardbeving en blijft voortdurend vele verzoeken om hulp ontvangen vanuit families en dorpen. Er wonen nu 56 monniken waarvan 41 kinderen en hiervan kwamen er 11 in het afgelopen jaar. Net als Sed Gyued is door het klooster een procedure gestart om bij de overheid de status van non-profit school te verkrijgen. Er wordt les gegeven in de Tibetaanse, Nepalese en Engelse taal. Als de school de registratie heeft verkregen zal het overheidsprogramma daaraan worden toegevoegd. Nu wordt ook les gegeven in het onthouden van heilige teksten, het bestuderen van de oorspronkelijke traditie van boeddhisme, het klaar maken van rituele voorwerpen en het uitvoeren van puja’s (heilige ceremoniën) en de traditionele heilige Cham dansen. De reeds op leeftijd zijnde abt heeft een grote en diepe kennis van de Tibetaanse astrologie en spirituele genezing en draagt deze kostbare lineage over volgens de traditionele manier van onderwijs.

Ook hier ondervond het gebouw, dat 50 jaar oud is, schade van de aardbeving. De muren en plafonds vertonen diepe scheuren die naarmate de tijd vordert steeds groter worden. Het regent in in de klaslokalen en de ruimten waar de monniken verblijven en deze zijn nu onbruikbaar. De kleine keuken is erg oud en onhygiënisch en ook de eetzaal is te klein geworden en in een slechte staat. Dit maakt dat het klooster, zeer tegen haar zin, tegenwoordig nieuwe verzoeken voor hulp en toelating van jonge monniken moet weigeren.


NYANANG PHELGYELING PROJECT
4 verdiepingen met kamers en klaslokalen voor jonge monniken

De eerste fase van de bevingsbestendige constructie van gewapend beton is het leggen van de fundering en de bouw van de eerste twee verdiepingen (zo’n 200 vierkante meter). Op de begane grond komt een keuken, een eetzaal en voorraadkamer, trappen naar boven en een open zuilengang. De eerste verdieping heeft 4 slaapkamers voor jonge monniken, toiletten, douches en ook een open zuilengang.

De tweede fase omvat de bouw van een derde en vierde verdieping (zo’n 200 vierkante

meter) voor klaslokalen en meer slaapkamers voor jonge monniken.


DONEER AAN HET KLOOSTERPROJECT OM EEN VEILIGE OMGEVING TE CREËREN VOOR JONGE MONNIKEN DIE DAAR WILLEN LEVEN EN STUDEREN

LGIGPF HELP IN ACTION
Banknummer.: NL21TRIO 0391 0635 02 / BIC: TRIONL2U (vanuit het buitenland)
o.v.v. LGKT Kloosterproject

PayPal:
paypal_transparent2