Help in Action over ons

LGwhite_tibet

Help in Action
Lama Gangchen Kiurok Tsochun

is een door vrijwilligers gerunde non-profit Association, opgericht in 1992, om de door armoede getroffen dorpen in het Himalaya gebied te helpen. De Tibetaanse naam Kiurok Tsochun komt met dit doel overeen: Kiurok Tsochun betekent hulp voor hen die arm en vergeten zijn. De Association, die geheel door vrijwilligers gerund wordt, houdt zich bezig met adoptie op afstand en werft fondsen voor de bouw en het onderhoud van scholen, ziekenhuizen, aquaducten en kloosters. Daarnaast probeert zij projecten op te zetten voor landbouwontwikkeling, voor het in ere houden en bewaren van medische en kunstzinnige tradities en de herintegratie van gehandicapten.
De Association is opgericht door Lama Gangchen Tulku Rinpoche, een Tibetaanse Lama Healer. Lama Gangchen resideert sinds 15 Jaar in Italië en werkt onophoudelijk over de gehele wereld om aan vrede bij te dragen en zinvolle uitwisselingen tussen Oost en West op te zetten. Dit zowel op cultureel vlak als wel in het kader van humanitaire hulp ten behoeve van de minder fortuinlijken. Hij is de oprichter van de Lama Gangchen International Global Peace Foundation, LGIGPF – 1996 – in Nederland en de stichter van de Lama Gangchen World Peace Foundation; een sinds 1997 aan de VN verbonden NGO en is de Italiaanse vertegenwoordiger van de International Association of Educators for World Peace, ook verbonden aan de VN.

“De Humanitaire Hulporganisatie van Lama Gangchen”

Lama Gangchen International Global Peace Foundation, Nederland

De LGIGPF is in 1996 door Lama Gangchen opgericht om zijn gedachtegoed -de boodschap van self-¬healing, non-formal education, innerlijke vrede en wereldvrede- te behouden en uit te dragen en daarnaast hem te ondersteunen bij al zijn werkzaamheden zowel op cultureel vlak als in het kader van humanitaire hulp ten behoeve van de minder fortuinlijken.
Lama Gangchen heeft aan LGIGPF verzocht om een LGKT – Help in Action, afdeling in Nederland op te zetten. LGIGPF is door de fiscus aangewezen als een artikel 24 Vereniging die werkt voor het Algemeen Nut. Alle donatiegelden, gestort op de rekening van LGIGPF, mogen in mindering gebracht worden als giften bij de aangifte inkomstenbelasting.

Lama Gangchen – Kiurok Tsochun – Help in Action, Afdeling Nederland

LGKT – Help in Action, afdeling Nederland maakt deel uit van de LGIGPF en werkt nauw samen met de Moederorganisatie, LGKT- Help in Action, Italië. De Nederlandse LGKT-Help in Action vrijwilligers verspreiden de Help in Action folders onder een zo groot mogelijk publiek en verwerken de persoonsgevens van diegene die een kind, een bejaarde, zieke of gehandicapte of een Tibetaanse monnik financieel wil ondersteunen. Zij stellen de Moederorganisatie op de hoogte van de keuze, sturen de daarbij behorende donatie door en onderhouden de contacten met beide partijen. Daarnaast trachten zij actief sponsoren te vinden voor de LGKT-Help in Action, humanitaire projecten in Tibet en Nepal.
De LGKT-Help in Action, afdeling Nederland zal ook enkele informatieavonden organiseren aan de hand van actueel dvd-materiaal. In het kort: de Moederorganisatie, LGKT-Association, in Italië wordt in alle wervende activiteiten etc. direct en indirect ondersteund door de vrijwilligers van LGKT-Help in Action, afdeling Nederland. LGIGPF maakt de gestorte bedragen, voor de adoptie op afstand en de humanitaire projecten, over aan LGKT – Help in Action, de Moederorganisatie in Italië.

ADOPTIE OP AFSTAND

Het adoptie op afstand project loopt in Nepal en Tibet-China. Het is niet alleen mogelijk een kind te “adopteren”, maar ook een bejaarde, een zieke, gehandicapte of zelfs een Tibetaanse monnik, ongeacht zijn leeftijd, die in een klooster leeft en studeert.*


HUMANITAIRE HULP

Het doel is om in de Himalaya Regio gezondheidsprojecten, educatieve- en sociale projecten te realiseren. Het gaat ondermeer om de bouw en het draaiend houden van scholen, medische hulpposten, ziekenhuizen en kloosters, om de rehabilitatie van gehandicapten en het bouwen van aquaducten.


REPORTAGE

Het laatste nieuws van alle projecten van de Association, waar mogelijk met up to date foto’s en reportages van Nepal en Tibet.

* Giften worden ook gebruikt om fundamentele basisvoorzieningen op het gebied van gezondheid en educatie op te zetten in de leefomgeving van de kinderen