Nepal Noodfonds – Nieuwsbrief – Augustus 2015

VERWOESTING

De aardbeving in april met een kracht van 7.8 met het epicentrum in de buurt van Gorkha district op slechts 80 km ten noordwesten van Kathmandu, heeft Nepal volkomen verwoest en ongeveer 9.000 mensen gedood, 23.000 verwond en ongeveer 500.000 gezinnen dakloos achtergelaten. Twee daaropvolgende aardbevingen met een kracht van 7.3 en 6.3 deden zich in mei voor aan de grens van de districten Dolakha, Sidhupalchowk en Ramechhap. Sindsdien werden alleen al in mei 290 naschokken gemeten met een kracht groter dan 4 op de schaal van Richter en nog steeds beeft de aarde.

We willen iedereen bedanken die heeft gedoneerd aan ons Noodfonds voor Nepal, evenals de mensen die hebben geholpen door fondsenwervende evenementen te organiseren. Op het moment van uitgave is in totaal €121.100,71 verzameld. We zijn ieder van u enorm dankbaar dat u ons in staat stelt om concrete hulp te bieden aan mensen die in enkele van de meest afgelegen en zwaarst getroffen dorpen wonen in Nepal. Er zijn werkelijk geen woorden om de vreugde, opluchting en hoop voor de toekomst over te brengen, die deze dorpelingen hebben geuit als reactie op het ontvangen van uw hulp.

Sinds de aardbeving wordt ons kantoor overspoeld door werkzaamheden vanwege deze verschrikkelijke ramp die duizenden heeft gedood en nog meer mensen gewond achterliet zonder huis, eten of een inkomen. Naast de schok en de zorgen over de algemene situatie in Nepal, werden we geconfronteerd met de enorme taak om, onder zeer moeilijke omstandigheden, de kinderen en gezinnen die we ondersteunen met ons sponsoringsprogramma te lokaliseren. Aangezien we de afgelopen jaren duizenden kinderen hebben zien opgroeien en persoonlijke relaties met ze hebben opgebouwd, was het voor ons een zeer emotioneel moment en een grote opluchting toen we eindelijk in juni aankwamen in Kathmandu.
Toen we het vliegveld verlieten troffen we de, voor Kathmandu kenmerkende, hectische drukte aan. Toen we naar het gebied Tinchule-Boudhanath gingen waar we de afgelopen 20 jaar hebben gewerkt, bleken de straten vol verkeer, kinderen in schooluniformen die terugwandelden van school naar huis, winkelende mensen en mensen bezig met andere dagelijkse activiteiten. Op het eerste gezicht zag het er allemaal verrassend normaal uit, totdat we lege ruimtes zagen waar eens gebouwen stonden en opgestapeld puin van beschadigde gebouwen in de straat. We realiseerden ons dat de bamboestokken leunend tegen huizen en muren ervoor zorgden dat deze overeind bleven staan…. Elke open ruimte werd gevuld met geimproviseerde tenten en schermen waar mensen leefden, omdat ze bang waren terug te keren naar hun huis of omdat hun huis te erg beschadigd was om in te leven. Gebouwen die van buitenaf intact leken, bleken in werkelijkheid gevaarlijk beschadigd van binnen.
Zowel het Himalayan Healing Centre en Gangchen Drupkhang zijn tijdens de aardbevingen structureel beschadigd. De programma’s voor handwerk en kleinschalig praktijkonderwijs georganiseerd bij Gangchen Drupkhang, werden snel verplaatst naar een nabijgelegen gebied en gingen slechts 10 dagen na de aarbeving weer van start. Ons lokale kantoor is helaas onherstelbaar beschadigd en moet worden gesloopt. Het was te gevaarlijk om nog naar binnen te gaan en onze bestanden van de computer af te halen. Andere gebieden in en rond de stad hadden niet zoveel geluk – slechts op korte afstand van de plek waar wij gevestigd zijn, zijn hele dorpen ingestort, oude tempels en historische gebouwen verdwenen en mensen overleden. Iedereen die we hebben ontmoet, deelde zijn paniek, angst en verlies. De straten in deze plaatsen – eens gevuld met touristen – zijn nu leeg en dit betekent dat veel mensen hun levensonderhoud hebben verloren. Nepal heeft echter nog zoveel te bieden aan diegenen die het land willen bezoeken.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
IJZEREN PLATEN & DORPEN TENTEN

De echte ramp bevindt zich echter in de afgelegen dorpen ver weg van de stad. De mensen in deze dorpen zijn eenvoudige boeren die al overleefden met erg weinig en die alles verloren hebben toen hun huizen instortten tijdens de aardbeving. Voor deze mensen, die geen inkomen hebben, is het op dit moment noodzakelijk om schuilplaatsen te bouwen zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen de zware moussonregens en kou: de steun waarom zij hebben gevraagd en die broodnodig is, is materiaal om daken te maken. Ons hele team werd geinspireerd en nederig door te zien hoe mensen in deze gemeenschappen, waar geen enkele woning is blijven staan, vooruit gaan en doorgaan met hun dagelijkse taken zoals het produceren van voedsel en het uitpluizen van puin op zoek naar bruikbare materialen – een duidelijke boodschap voor ons dat het leven niet altijd gebaseerd is op materiele bezittingen.

Tijdens onze hulp “missie” voor Nepal (in juni/juli) waren we in staat om materialen zoals tenten, dekzeilen en ijzeren platen te kopen en te verdelen onder 1910 gezinnen. Dit betekent dat 9495 mensen nu onderdak hebben! Deze materialen hebben een aantal van de meest afgelegen dorpen bereikt die – zelfs na 2 maanden – nog geen hulp hadden ontvangen. We hebben hulp geboden aan dorpen in de Nuwakot, Sidhupalchowk, Ramechhap en Makwanpur districten.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien
SCHOLEN – MONNIKEN – WEESHUIS

Naar schatting zijn 8000 scholen in de 49 districten in Nepal ernstig beschadigd of volledig verwoest. Het was erg schokkend om te zien hoe ingestorte daken van dorpsscholen de bureaus eronder verpletterden. We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat de aardbeving plaatsvond op een zaterdag – een vrije dag – waardoor er geen kinderen in de gebouwen waren.
We waren in staat om 7 dorpsscholen te voorzien van dakbedekking, 3 scholen watertanks te leveren en aan ongeveer 305 kinderen schoolspullen uit te delen. We hebben ook de Shree Jana Bhuwana Primary School in Shikharpur Village gesponserd voor dit schooljaar om ervoor te zorgen dat 90 kinderen ervan verzekerd zijn dat ze hier een opleiding kunnen volgen. Gangchen Samling School, die slechts oppervlakkig beschadigd is geraakt, ontving tenten en materialen om tijdelijke klaslokalen te bouwen, omdat veel van de jongere kinderen bang zijn om in grote gebouwen te zijn tijdens de regelmatige naschokken.

In Kathmandu hebben 2 kleine kloosters onmiddellijk na de aardbeving tenten ontvangen om de 70 jonge monnikken in te huisvesten voor hun veiligheid en nu ook tijdens hun reparatiewerkzaamheden. We waren ook in staat om ijzeren platen te doneren voor het bedekken van de daken van 7 kleine kloosters in de dorpen Balche en Kahule in Nuwakot district.

Tijdens deze missie hebben we geprobeerd om alle kinderen die gesponsord worden door het adoptieop afstandprogramma persoonlijk te ontmoeten. Hoewel veel van de kinderen aan ons vertelden dat de huizen van hun grootouders in dorpen verspreid over Nepal verloren zijn gegaan – zijn gelukkig slechts 9 van onze families die wonen in Kathamandu direct in de problemen geraakt door de aardbeving. We hebben (praktische) hulp aangeboden aan deze gezinnen. We hebben een grote voorraad gedroogd voedsel geschoken aan een – door de aardbeving – zwaar beschadigd weeshuis dat gerund wordt door Nepal Women & Children Service Society: rijst, linzen, soja, zout, suiker, thee, bakolie, koekjes etc. ten minste 3 tot 4 maanden houdbaar. Het weeshuis zorgt voor 40 kinderen – van wie velen de Gangchen Samling School bezoeken en gesponsord worden door de Association.

We hebben het geluk dat we geholpen worden door Lama Gangchen’s familie en vrienden, die altijd het werk van Help in Action in Nepal gesteund hebben; maar ook dat we vertegenwoordigers hebben van de Serpom en Shar Ganden kloosters in Zuid-India waar veel monniken afkomstig zijn uit Nepal. Voor onze aankomst in Nepal hadden deze monniken dorpen die om hulp vroegen al bezocht en foto’s en informatie hiervandaan meegebracht. Vanwege de afstanden en problemen met toegang, waren zij van onschatbare waarde om het mogelijk te maken dat wij direct hulp konden bieden op plekken waar het het meest nodig was. De dorpelingen waren ook erg blij om de emotionele en spirituele steun te krijgen van de monniken. Overal waar we kwamen werden ze verzocht om gebedsceremonies uit te voeren.

Hoewel we al veel mensen hebben geholpen en nog steeds hulp leveren – zijn de omstandigheden in de dorpen erbarmelijk en zal de komende maanden meer hulp nodig zijn… De media mag niet meer over de situatie in Nepal spreken, maar de mensen hier hebben echt uw steun nodig. Alstublieft, vergeet Nepal niet! We zijn nog steeds fondsen aan het werven die ons hopelijk in staat stellen om scholen, weeshuizen, kloosters en andere gebouwen te repareren en wederop te bouwen. U kunt ons helpen door deze nieuwsbrief te delen! De gegevens voor donaties staan hieronder.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Dit vind je misschien ook leuk...