Nepal 2018 – Nederlands

ADOPTIE OP AFSTAND

In het schooljaar 2018 – 2019 is door zo’n 365 sponsoren financiële ondersteuning geboden aan schoolkinderen in Nepal. De kinderen die in dit project worden toegelaten komen uit gezinnen waarvan de ouders niet in staat zijn een dergelijke opleiding te betalen. De meeste ouders zijn fabrieksarbeiders, wevers, bedelaars, schoonmakers of arbeiders die lange uren maken in de bouw of aan de wegen. Als de huur betaald is en de dagelijkse levensbehoeften zijn ingekocht, is er geen extra geld meer om schoolgeld te betalen.
Zonder de steun van sponsors zijn deze kinderen niet in staat om naar school te gaan. Veel van deze gezinnen ervaren ongelooflijke moeilijkheden – sommigen maakten schulden om hun kinderen naar school te laten gaan en brengen dagelijks grote offers in de hoop dat hun kind uiteindelijk een sponsor vindt. Om op school te blijven en kans te maken op een betere toekomst vertrouwen deze kinderen op de vrijgevigheid van andere mensen.
Schoolrapporten, brieven en foto’s worden regelmatig verzameld en naar sponsoren verzonden. Het Adoptie op afstand project heeft ook jonge monniken, een aantal ouderen en kinderen met een fysieke en/of mentale beperking ondersteund. Dankzij de vriendelijkheid van hun sponsoren studeren er momenteel 81 jongeren door in het Voortgezet Onderwijs.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Klik op de foto om de fotoreportage te zien

DISTRIBUTIE VAN SCHOOLMATERIALEN

Sinds enkele jaren voorzien we een aantal dorpsscholen van schoolspullen. Dit is voor de kinderen, hun ouders, de leraren en vrijwilligers altijd een vreugdevolle en langverwachte gebeurtenis. In deze dorpen zijn de inkomsten vrijwel uitsluitend afhankelijk van de landbouwopbrengsten – dit betekent dat er weinig geld is voor het kopen van ‘luxe’ artikelen ofwel bijkomende schoolmaterialen. Dit alles om de gezinnen aan te moedigen om hun kinderen naar school te sturen en de kinderen pennen, potloden, schriftjes en andere schoolbenodigdheden te geven. We zijn zeer gemotiveerd om dit project voort te zetten en uit te breiden. De jongere kinderen waren dit jaar dolblij met de kleurpotloden die ze kregen!
Dit jaar zijn aan de kinderen van de Mahendra Rastrya Adharbhoot school, de Ghan Jyoti Adharbhat school en de Shree Bagh Bhairab school voor Middelbaar Onderwijs, schoolspullen uitgedeeld. Dankzij ons schoolmaterialen-distributieprogramma zijn 26 kinderen in het Jorpati weeshuis en 14 kinderen die in het gezinsvervangend huis van de Hope foundation wonen opnieuw geholpen alsmede de 55 jonge monniken in het Sed Gyued klooster. Tevens zijn dit schooljaar de jonge monniken van de Serpom School in Zuid-India van schoolspullen voorzien. Aan elke schoolinstantie werden kantoorbenodigdheden en educatieve bordspelen geschonken.

Schoolsponsoring
We zijn zeer verheugd dat we ook nu weer in staat waren de jaarlijks terugkerende lopende kosten van de basisschool in het dorp Shikharpur – de Shree Jana Bhuwana School – voor het schooljaar 2018-2019 te financieren. Deze school heeft dat bedrag nodig om de leraren, de algemene kosten, de boeken, de schoolbenodigdheden enzovoort te betalen. Hierdoor is de onderwijs-continuïteit van 70 leerlingen uit de omringende dorpen gegarandeerd.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Klik op de foto om de fotoreportage te zien

GANGCHEN SAMLING SCHOOL

Een Nieuw Schoolgebouw
De leerlingen van de Gangchen Samling School zijn het nieuwe schooljaar gestart (vanaf april 2018) in een nieuw gebouw. Het oude gebouw was toe aan renovatie en niet langer geschikt om het groeiende aantal leerlingen te huisvesten. In de buurt werd een groter gebouw gevonden en geschikt gemaakt als nieuwe school. Het beschikt over 12 extra klaslokalen, een groter speelplein waar tevens ruimte is voor culturele optredens, er is een keuken, een muzieklokaal, een praktijkruimte, een computerlokaal en een aantal sanitaire ruimten. Hierdoor is de school in staat het aantal leerlingen tot 650 uit te breiden. In de toekomst is er voldoende ruimte om een start te maken met beroepsgericht onderwijs, waarschijnlijk voor elektriciens en loodgieters. De school is door Lama Gangchen Rinpoche tijdens zijn bezoek ceremonieel geopend en gezegend en zoals gewoonlijk boden de kinderen enthousiast een optreden aan met muziek en dans voor alle bezoekers. De hoogstaande kwaliteit van het onderwijs en de goede naam van de school trekt steeds meer leerlingen aan uit de omgeving. Dit jaar namen 22 leerlingen deel aan de overheidsexamens en allen behaalden hoge cijfers. Eén van de leerlingen ontving zelfs een zeer moeilijk te verkrijgen onderscheiding! Al deze leerlingen studeren nu in het Voortgezet Onderwijs.
De jongste kinderen worden volgens de Montessorimethode onderwezen. In alle klassen staat niet alleen de kwaliteit van het onderwijs centraal, tevens wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind aandacht besteed. Veel gezinnen met een laag inkomen die in de buurt van de school wonen, in de buitenwijken van Kathmandu, vragen om hun kinderen toe te laten – mede in de hoop dat zij een sponsor vinden!

Er zijn dit jaar ook fondsen beschikbaar gesteld om zonnepanelen op de school te installeren. Dit betekent dat de school onafhankelijk wordt van de onstabiele elektriciteitsvoorziening van Kathmandu, bovenal is het schoolbestuur blij met de groene en duurzame energiebron.

Muziek en Dans
Ook in het jaar 2018/2019 blijft de schoolleiding dans- en muzieklessen aanbieden voor elk kind, dat wenst deel te nemen, ongeacht de leeftijd. Deze lessen gaan vooraf aan het dagelijks lesprogramma. De kinderen zijn bijzonder enthousiast over deze lessen en steken veel energie in de voorbereiding en de optredens. Het is prachtig te zien hoe oprecht blij ze zijn op deze momenten van plezier en creativiteit. In het nieuwe schoolgebouw is één ruimte als muzieklokaal ingericht.


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Voortgezet Onderwijs
Het aantal leerlingen dat doorstroomt naar het vervolgonderwijs neemt elk jaar toe. Dit schooljaar ondersteunen we 81 studenten in het hoger (klas 11 en 12) en universitair onderwijs. Velen van hen kozen praktische studies die de meeste kans bieden op werk zoals: hotelmanagement, bedrijfsopleidingen, boekhouden, onderwijs en maatschappelijk werk, allen zijn zeer populaire keuzes. Wij zijn zeer trots op wat deze studenten bereiken. Bijvoorbeeld Deepa Karki, die we vanaf de eerste schooldag ondersteunen, zij ontving dit jaar haar diploma en heeft nu een baan gevonden op het kantoor van een nationale krant!

GEZONDHEIDSZORG

Medicijnen
Een kleine gezondheidspost in het Makwanpur-district, verantwoordelijk voor de primaire gezondheidszorg van zo’n 8000 mensen, is ook dit jaar voorzien van de meest benodigde medicijnen. Tijdens het regenseizoen zijn deze mensen vaak volledig van andere medische diensten afgesloten. De Association heeft aan deze gezondheidspost, die ten dienste staat aan de lokale gemeenschap, de meest essentiële medische benodigdheden verstrekt, zoals antibiotica, pijnstillers, antiseptica, hoestmiddelen, vitaminen enzovoort. Wij bedanken graag onze vrienden uit het Serpom klooster, zij vervoerden in dit gebied de goederen. Tijdens een door hen georganiseerd programma zijn de medicinale benodigdheden in aanwezigheid van de lokale bestuurders overhandigd.


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Klik op de foto om de fotoreportage te zien

NOODHULP

Verdeling van Dekens
In maart was de Association in staat om 700 winterdekens in twee dorpen, Those en Gaushala in het Mahottari-district, uit te delen. Deze gewatteerde dekens zijn in de Gangchen Drupkhang gemaakt en werden verdeeld onder oudere, zieke en gehandicapte mensen en gezinnen die in de meest erbarmelijke omstandigheden verkeren. De mensen in dit Terai gebied zijn afhankelijk van de suikerrietteelt en extreem arm, er is aan alles gebrek. Wij zijn onze vriend en weldoener Thonla Sonam oprecht dankbaar. Hij heeft de lange en moeizame reis ondernomen om ervoor te zorgen dat de goederen bij de meest behoeftige mensen zijn bezorgd. De mensen in deze dorpen leven in de meest erbarmelijke omstandigheden en we zijn blij hen op z’n minst enige troost en wat gerief te hebben kunnen bieden.


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Noodfonds
Voor de bijdragen aan het Noodfonds zijn we enorm dankbaar. Hierdoor zijn we in staat om aan ouderen, zieken en mensen met een beperking direct hulp te bieden! Het geldbedrag is gebruikt om deze zeer kwetsbare mensen te voorzien van eten en/of een veilige slaapplaats en waar nodig tevens medische zorg te bieden. Het Noodfonds krijgt veel verzoeken van mensen met extreme problemen, die dagelijks moeten zien te overleven of met specifieke behoeften, zoals een noodzakelijke operatie of een leefbare plek om te wonen. Dit Fonds is heel belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt om onmiddellijke hulp te bieden aan mensen met de allernoodzakelijkste hulpvragen. Voorbeelden daarvan zijn Dhan Bhadur, de vader van een van onze studenten, die dialyses ondergaat in een ziekenhuis in Kathmandu. Hij had hulp nodig voor de reiskosten. En Ishwori, net aangekomen in Kathmandu met haar gehandicapte dochter. Zij had ondersteuning nodig voor de allereerste levensbehoeften…

Weeshuizen
Daarnaast zijn we dit jaar in staat geweest de Hope Foundation en het Jorpati weeshuis, te helpen met een bescheiden donatiebedrag. De Hope Foundation is een kleinschalig gezinsvervangend huis dat onderdak biedt aan 14 straatkinderen en het Jorpati weeshuis biedt een thuis voor 26 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 16 jaar.


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Klik op de foto om de fotoreportage te zien

HULP AAN KLOOSTERS

Sed Gyued klooster
Dit klooster, waar momenteel 59 jonge monniken (onder de 16 jaar) wonen, wordt geconfronteerd met veel moeilijkheden omdat ze voor het runnen en onderhouden van het klooster- en de gemeenschap geheel afhankelijk zijn van donaties. Veel van de jonge monniken komen naar het Sed Gyued klooster omdat hun families niet in staat zijn om voor hen te zorgen. Aldus vertrouwen zij kinderen toe aan de kloosterstructuur omdat ze daar eten, onderwijs en verzorging krijgen. Het toenemende aantal jonge monniken belast in grote mate de beschikbare financiële middelen. De Association ondersteunt het klooster al vele jaren. Evenzo vinden we al vele jaren sponsoren voor de jonge monniken en financieren we momenteel de leraren en één assistent – die helpt bij de algemene zorg voor de jongste monniken en de schoonmaak. Tevens voorzien we het klooster elk jaar van schoolbenodigdheden om de best mogelijke studieomstandigheden te creëren. Daarnaast zijn dit jaar de kinderen die in het klooster wonen voorzien van nieuwe matrassen, lakens en winterdekens! Inmiddels is de nieuwe eetzaal eindelijk klaar en ingericht, zodat de monniken tijdens het koude weer en in de moessontijd een ruimte hebben om binnen te zitten en te eten.


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons