Nepal 2015 – Nederlands

Een druk jaar voor Help in Action in Nepal

Zoals gebruikelijk waren we in de periode maart/april in Nepal om onze normale activiteiten uit te voeren. In deze periode bezochten en fotografeerden we alle studenten die gesponsord worden door onze organisatie en verzamelden we hun brieven en schoolrapporten. In maart behaalden in totaal 69 studenten (waarvan 48 meisjes) het School Leaving Certificate examen. Vijfendertig studenten hiervan hebben dankzij de vrijgevigheid van hun sponsoren de gelegenheid gekregen om door te gaan in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van deze jongvolwassenen heeft zich ingeschreven voor business- of hotelmanagement cursussen, alhoewel een aantal -met het oog op een technische of verpleegkundige carrière- gekozen heeft voor bètavakken en weer anderen van plan zijn les te gaan geven in vakken in de geesteswetenschappen. Op dit moment studeren 65 studenten in +2 (collegecursussen) en 24 studenten op universitair niveau.
Alle 25 kinderen van de Gangchen Samling School die deelnamen aan het School Leaving Certificate examen slaagden met vlag en wimpel – 4 onderscheidingen, 20 eerste divisie en 1 tweede divisie. We zijn erg trots op hun prestaties en het gegeven dat we in staat zijn om deze kinderen te steunen vanaf het begin van hun opleiding. Het merendeel van deze studenten wordt vanaf de kleuterschool opgenomen in het adoptie op afstand programma. Vanwege het toenemende aantal nieuwe aanmeldingen bij de Gangchen School, hebben we wat extra uitrusting verschaft en zijn we in staat geweest om ongeveer 40 nieuwe kinderen toe te voegen aan ons sponsorprogramma. Ook bezochten we de ouderen en gezinnen met gehandicapte kinderen die we eveneens helpen door middel van ons adoptie op afstand project. Deze hulp is onmisbaar voor deze mensen, omdat er geen enkele vorm van sociale ondersteuning aanwezig is.


Schoolverlaters Certificaten

 

We hebben wederom dit jaar onze hulp geboden door schoolspullen en schoolkleding uit te delen aan kinderen van 3 dorpsscholen, net als aan kinderen van het Jorpati weeshuis, de Hope Foundation en de jonge monniken van het Sed Gyued klooster. Hoewel veel dorpskinderen in staat zijn om naar school te gaan worden boeken en andere schoolspullen niet verschaft waardoor zij zonder deze benodigdheden moeten studeren! De meeste van hun ouders zijn niet in staat om hen in deze luxe te voorzien, aangezien zij geen inkomen hebben en zelfvoorzienend leven van de landbouw. Het Jorpati weeshuis is de thuishaven van 26 kinderen (van 4 tot 16 jaar oud). De opleidingskosten van 15 van deze kinderen wordt betaald door sponsoren van Help in Action. De Hope Foundation beheert een klein tehuis voor straatkinderen, evenals een inloopcentrum waar jongeren terecht kunnen voor hulp. Het Sed Gyued klooster ontving naast schoolspullen financiële middelen om het salaris van een leraar en bureaus en banken voor de jonge student monniken te betalen. We waren ook in staat om financiële hulp te bieden aan 52 leerlingen van 5 verschillende scholen in Kaule (Nuwakot District).

Dit vind je misschien ook leuk...