Nepal 2014 – Nederlands

In Maart en April van dit jaar waren de vrijwilligers van Help in Action zoals gebruikelijk aanwezig in Nepal.
Dit is de drukste tijd van het jaar – de kinderen beëindigen in maart het schooljaar en alle inschrijvingen voor het komende schooljaar worden in april gedaan. In deze tijd worden alle scholieren gefotografeerd en de rapporten en brieven worden verzameld en naar hun sponsors gestuurd. Hoewel de meerderheid van de kinderen naar scholen gelegen in de directe omgeving van het lokale kantoor gaan – waar het gemakkelijk is ze te bezoeken en om hun docenten te ontmoeten – zitten er nog zo’n 60 leerlingen op verschillende andere scholen verspreid over de Kathmandu-vallei. Deze leerlingen worden samen met hun ouders opgeroepen om bij ons op het kantoor te komen.
Dit jaar vroegen we, naast het bijwerken van de informatie over elk gezin, ook aan de kinderen wat hun favoriete en minst favoriete vakken waren op school. Terwijl de jongens een reeks van antwoorden over hun favoriete vak gaven, antwoordde de meerderheid van de meisjes dat hun favoriete vakken wetenschap en wiskunde waren! Het merendeel van de kinderen – ongeacht geslacht – gaf hetzelfde antwoord op de vraag van het minst favoriete vak: Nepalees!

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Kinderen
Tekeningen
Kantoor

Deze foto’s tonen slechts een paar van de kinderen die gesponsord worden door Help in Action. Er is ook een verzameling tekeningen die kinderen naar hun sponsors hebben gestuurd. Verder kun je een aantal foto’s die genomen zijn in en rond het kantoor zien: kinderen brengen brieven voor hun sponsors of schrijven zich in voor het nieuwe schooljaar.

In maart van dit jaar deden 86 leerlingen, gesponsord door de Association, examen voor hun einddiploma (SLC). In Nepal staat het SLC examen algemeen bekend als de “ijzeren poort”, omdat het voor de jonge volwassenen een opening is naar een betere toekomst. Echter, als steeds meer kinderen zo gelukkig zijn dat ze toegang krijgen tot onderwijs en dit niveau van onderwijs ook bereiken – dan zijn de werkgevers natuurlijk op zoek naar beter gekwalificeerde medewerkers.

Dankzij de vrijgevigheid van sponsors – die willen blijven bijdragen aan de verdere opleiding van hun kinderen – zullen 37 van deze leerlingen dit jaar naar de universiteit kunnen gaan. Hoewel veel van deze jonge volwassenen nog wachten op hun eindresultaten (in juni) alvorens te beslissen over de vakken die ze willen studeren, lijken de meest populaire opleidingen: handel, hotel management, geesteswetenschappen en computer design, te zijn. Momenteel ondersteunen wij 52 studenten die op het voortgezet onderwijs, als ook op universitair niveau studeren.

Op deze foto zien we de brieven van de 10de klas studenten, die ze verzonden hebben naar hun sponsors.

Dina Shoulkal

Wij zijn allen bijzonder trots op Dina Shoulkal, die begin dit jaar na 4 jaar studie, een gediplomeerd verpleegkundige werd. Zij is de eerste van onze gezinnen die een opleiding verpleegkunde heeft voltooid en samen met haar ouders geeft haar prestatie ons allemaal een groot gevoel van tevredenheid. Een van onze studenten zit momenteel in het tweede jaar van een opleiding tot verpleegkundige en veel van onze jongere studenten dromen ervan om in hun voetsporen te treden!

Een paar andere leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben gekozen om een opleiding tot maatschappelijk werker te volgen: ze zijn allemaal gemotiveerd vanuit de wens om iets terug te geven aan hun gemeenschap.

Aan de Hogeschoolopleidingen wordt slechts vier uur per dag les gegeven- ze beginnen heel vroeg in de ochtend – wat betekent dat sommige studenten ook in staat zijn om werk te vinden en om naast hun studie hun families te helpen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe toegewijd en vastberaden deze studenten zijn om hun studie af te ronden.

We ondersteunen op dit moment 240 kinderen op de Gangchen Samling School. De school staat goed bekend in de omgeving om het aanbieden van onderwijs aan een aantal van de armste en meest behoeftige kinderen, maar zonder de hulp van Association zouden veel van deze kinderen – die het meest de hulp nodig hebben – niet naar school gaan. De meeste ouders zijn analfabeet en werken als arbeiders op bouwplaatsen of in lokale fabrieken, anderen zijn bedelaars of boeren die leven van wat ze lukt om te oogsten.

De school biedt ook onderwijs aan een aantal kinderen in de plaatselijke weeshuizen. Dankzij de nieuwe lokalen die we gebouwd hebben voor de start van het vorig schooljaar is de school nu in staat om kinderen de mogelijkheid te bieden om hun opleiding af te ronden tot en met de klassen 9 en 10. Dit jaar hebben we voor de eerste keer 25 studenten in de 10de klas!

Deze foto’s werden genomen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar waarop de rapporten aan de kinderen werden gegeven.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

We waren ook blij om – tijdens een jaarlijkse open dag bijgewoond door plaatselijke notabelen en tv-persoonlijkheden – een brief van waardering van de Gyanmala English School te ontvangen. De brief bedankt ons voor onze constante en waardevolle ondersteuning bij het waarborgen van de opleiding van kinderen in nood.

Dit jaar ontving het plaatselijke kantoor van Help in Action in Nepal een verzoek om de gebruikte boeken van onze studenten te verzamelen. Dit verzoek werd gedaan door leerkrachten uit het district Chauki Bhangyang – ligt ongeveer 30 kilometer buiten Kathmandu. Het was echter na een bezoek aan de scholen duidelijk dat de schoolkinderen in dit afgelegen gebied meer dan alleen oude leerboeken nodig hebben. De school had ook wanhopig behoefte aan basisvoorzieningen zoals schriften, papier, potloden en andere voorwerpen. Dankzij gulle donaties aan het noodfonds waren we in staat om snel de verdeling van de voorraden onder deze kinderen te organiseren. Onnodig te zeggen dat de kinderen erg blij waren om deze giften te ontvangen!

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

Ook dit jaar is de Association essentiële steun blijven geven aan kinderen met een handicap. Gezinnen met gehandicapte kinderen komen talloze problemen tegen aangezien ze meestal niet in staat zijn om voor de nodige medische zorg of diensten te betalen. We ondersteunen momenteel meerdere kinderen die speciale zorg nodig hebben om naar school te kunnen gaan.

Marina

Maina Kathiwaldi, bijvoorbeeld, is een jong meisje met een hersenverlamming. Het is nu haar tweede jaar op school en ze houdt van elke minuut ervan. Haar moeder wilde ons zo graag vertellen hoe goed ze het doet – en hoeveel haar toespraak is verbeterd sinds ze onder andere kinderen is!

Nog eens zes gezinnen met meer ernstig gehandicapte kinderen hebben momenteel financiële steun ontvangen. Dit geld wordt voornamelijk zo gebruikt, dat de moeders thuis kunnen blijven en kunnen zorgen voor deze kwetsbare kinderen.

Shanti

Shanti, wiens zus Dolma ernstig gehandicapt is en constante zorg nodig heeft, is net klaar met een twee jarige handelsopleiding – dankzij de hulp van haar sponsor – en ze is nu op zoek naar werk, zodat ze kan helpen om haar familie te ondersteunen. Het leven van Shanti veranderde volledig toen haar familie financiële hulp begon te krijgen: in plaats van een verzorgster voor haar jongere zus en broer te zijn, terwijl haar moeder lange dagen als schoonmaakster maakte, was ze eindelijk in staat om naar school te gaan en een kwalificatie te krijgen.

Financiële hulp bereikt ook een aantal ouderen. Deze oude mensen, zonder familie, bevinden zich ook in zeer moeilijke situaties. Zonder enige vorm van sociale zorg in Nepal, hebben ze vaak geen enkel inkomen om te betalen voor onderdak, voedsel of medicijnen.

De vrijwilligers van de Association bezochten alle kinderen met een handicap en alle ouderen in hun eigen huis.

Klik op de foto om de fotoreportage te zien

De algemene situatie in Nepal wordt, zoals in de meeste andere plaatsen, steeds moeilijker. De prijzen stijgen in een alarmerend tempo en goed betaald werk is moeilijk te vinden. Er is een constant tekort aan water en elektriciteit is alleen beschikbaar voor een paar uur per dag. Veel gezinnen worstelen om in hun basisbehoeften te voorzien en ze worden om gewoonweg te overleven gedwongen om het onderwijs en de zorg voor hun kinderen op te offeren. Het werk van de Association en in het bijzonder uw hulp is van onschatbare waarde om deze kinderen een kans te geven.

Namens de honderden kinderen en hun families die hulp krijgen in Nepal willen wij u bedanken voor uw vrijgevigheid en steun.

Dit vind je misschien ook leuk...