Hoe te Helpen – Donaties

Voor het Adoptie op Afstandproject kunt u jaarlijks (of in termijnen) een kind, monnik, bejaarde of gehandicapte ondersteunen door 240 Euro over te maken aan:

LGIGPF HELP IN ACTION, Venray
Banknummer.: NL21TRIO 0391 0635 02 / BIC: TRIONL2U (vanuit het buitenland)

Onder vermelding van: LGKT en naar wie uw voorkeur(of zonder voorkeur) in het Adoptieproject gaat. Graag met de intentie om hen voor meerdere jaren te zullen gaan ondersteunen.

Donaties voor de Humanitaire Hulpprojecten kunnen ongeacht welk project per bank/giro overgemaakt worden aan:

LGIGPF HELP IN ACTION, Venray
Banknummer.: NL21TRIO 0391 0635 02 / BIC: TRIONL2U (vanuit het buitenland)

Onder vermelding van: LGKT en om welk Humanitair Hulpproject (met of zonder voorkeur) het gaat.

Vergeet niet een kopie van uw afschrift en ons online inschrijfformulier volledig in te vullen. Dit stelt ons in staat om na te gaan of de donatie binnen gekomen is en om u updates over het project te kunnen sturen.

LGIGPF, en daarmee LGKT- Help in Action, is door de fiscus aangewezen als een artikel 24 Vereniging die werkt voor het Algemeen Nut. Dat wil zeggen dat alle donatiegelden, gestort op de rekening van LGIGPF, in mindering gebracht mogen worden als giften. M.a.w. de giften kunnen verrekend worden met de aangifte inkomstenbelasting.