Werk in het veld Adoptie op afstand

Werk in het veld

Werk in het veld

Contact met de geadopteerde kinderen.

NEPAL
Vrijwilligers van de Association reizen twee keer per jaar (in de periode februari/maart en augustus/september) naar Nepal om rechtstreeks de ingezamelde hulpgoederen te overhandigen en om de humanitaire werkzaamheden te coördineren. De kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt, worden zo vlug mogelijk bij plaatselijke scholen ingeschreven; het schoolgeld wordt rechtstreeks aan de school betaald en de naam en het adres van de sponsor wordt doorgegeven aan de familie en het hoofd van de school van het kind.

Het is mogelijk direct in het Engels te corresponderen met de gesponsorde kinderen. Brieven voor de kinderen kunnen naar het kantoor van de Association gestuurd worden. Besef echter wel dat de postdiensten traag en onbetrouwbaar zijn. De brieven voor de gesponsorde kinderen kunnen ook naar de Association in Italië of naar de afdeling Nederland gestuurd worden; deze brieven zullen direct bij de eerstvolgende gelegenheid meegenomen en afgegeven worden. Het kantoor helpt de gezinnen voor zover mogelijk met de correspondentie naar hun sponsors. De meeste ouders van de gesponsorde kinderen zijn analfabeet of hebben geen ervaring in het schrijven van brieven. Zij vragen vaak aan onderwijzers, vrienden of zelfs hun baas om dit voor hen te doen. De brieven zijn vaak zeer eenvoudig en lijken veel op elkaar. Ze drukken wel de dankbaarheid van het gezin uit.
Helaas zijn wij niet in staat om pakketjes voor de gesponsorde kinderen mee te nemen.

TIBET/CHINA
Eens per jaar (in de periode juni/juli) delen vrijwilligers van de Association de ingezamelde hulp rechtstreeks, dorp voor dorp, uit onder de directe supervisie van plaatselijke regeringsfunctionarissen. Alle kleding zoals schoenen, truien, jassen en ook de schoolspullen, zakken rijst, meel en zaden worden in de stad gekocht en per vrachtauto naar de dorpen, waar geen winkels zijn, getransporteerd.
Het geld en de giften worden gelijk verdeeld onder alle kinderen en gezinnen van de dorpen, of zij nu wel of niet geadopteerd zijn.

In de dorpen wordt er geen post bezorgd. Brieven en foto’s tussen de geadopteerde en de sponsor kunnen alleen persoonlijk tijdens het bezoek in de zomer uitgewisseld worden. Gezinnen die financieel gesteund worden, stellen foto´s van hun sponsor zeer op prijs, omdat zij graag al is het maar via de foto, de weldoener die hun leven heeft veranderd, willen leren kennen. Deze foto´s worden bijna altijd op het huisaltaar gezet of tussen hun andere kostbare bezittingen. Indien mogelijk antwoorden zij hun sponsors in het Tibetaans en deze brieven worden door de Association in het Engels of
Italiaans vertaald. Na de zomerreis komt er voor de sponsors nieuws over het kind of de geadopteerde persoon.

Helaas kunnen wij geen pakketjes voor de gesponsorde kinderen meenemen.
Brieven en donaties voor kinderen in Tibet dienen voor het eind van juni bij de Association binnen te zijn.