Adoptie op Afstand

Het adoptie op afstand project loopt in Nepal en Tibet-China. Het is niet alleen mogelijk een kind te “adopteren”, maar ook een bejaarde, een zieke, gehandicapte of zelfs een Tibetaanse monnik, ongeacht zijn leeftijd, die in een klooster leeft en studeert. Giften worden ook gebruikt om fundamentele basisvoorzieningen op het gebied van gezondheid en educatie op te zetten in de leefomgeving van de kinderen.

Procedure voor een Adoptie op Afstand Project

Inschrijfformulier voor Adoptie Projecten